Medicintilskudsnævnet er nu færdige med sine anbefalinger til tilskudsstatus for insuliner

22. november 2021

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for insuliner i ATC-gruppe A10A og er nu færdig med sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen. Medicintilskudsnævnets indstilling af 18. november 2021 til tilskudsstatus for insuliner

Medicintilskudsnævnets vigtigste anbefalinger

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at behandling med insulin er grundstenen i behandlingen af alle patienter med type 1-diabetes, og at mange patienter med type 2-diabetes på et tidspunkt i sygdomsforløbet også vil få behov for insulinbehandling. Nævnet finder det derfor vigtigt, at der er generelt tilskud til lægemidler inden for hvert behandlingsregime, så lægen i samråd med patienten kan vælge det regime, de vurderer, er bedst for den enkelte patient.


Inden for de enkelte grupper af insuliner, mener nævnet ikke, at der er behandlingsmæssige fordele ved de dyrere insuliner for alle patienter, og det er derfor mest hensigtsmæssigt, at behandlingen som udgangspunkt indledes med den insulin med den laveste behandlingspris. På denne baggrund anbefaler nævnet, at det generelle tilskud til dyrere insuliner i de enkelte grupper af insuliner bortfalder eller klausuleres. Tilsvarende mener nævnet, at i de tilfælde, hvor der er biosimilær produkter til en lavere pris, bør dette anvendes.


Inden for gruppen af hurtigtvirkende insuliner i forfyldt pen og cylinderampul er der i 2020 markedsført et biosimilært produkt med insulin aspart (Insulin aspart ”Sanofi”), der har en væsentligt lavere behandlingspris end alle de øvrige hurtigtvirkende insuliner i pen og cylinderampul. Nævnet anbefaler derfor, at alle de øvrige hurtigtvirkende insuliner i forfyldt pen/cylinderampuller mister det generelle tilskud med undtagelse af NovoRapid PumpCart og Fiasp. Sidstnævnte anbefaler nævnet får klausuleret tilskud.


For de hurtigtvirkende insulinanaloger i hætteglas, anbefaler nævnet, at human insulin, Insulin aspart ”Sanofi” og Novorapid fortsat har generelt tilskud, mens produkter med indhold af insulin lispro (Humalog) og insulin glulisin (Apidra) mister det generelle tilskud med henvisning til den højere behandlingspris.


Inden for gruppen af langtidsvirkende insulinanaloger anbefaler nævnet, at kun de billigste insuliner (Semglee og Lantus med indhold af insulin glargin 100E) bevarer det generelle tilskud, og at tilskuddet til insulin degludec (Tresiba) og insulin glargin 300E (Toujeo) klausuleres til patienter med type 1-diabetes med gentagne tilfælde af hypoglykæmi ved behandling med anden langtidsvirkende insulinanalog
.


Nævnet anbefaler endvidere, at tilskuddet til intermediært virkende insulin (NPH-insulin) klausuleres til velbehandlede patienter samt patienter med graviditetsbetinget og steroidinduceret diabetes, da det som udgangspunkt ikke vil være hensigtsmæssigt at opstarte behandling med NPH-insulin til andre patienter.

Videre proces

Vi vil nu se på Medicintilskudsnævnets anbefalinger og herefter træffe afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for insuliner. I forbindelse med planlægning af ikrafttrædelsestidspunktet og varigheden af overgangsperioden vil vi tage hensyn til udviklingen i COVID-19 epidemien.