Medicintilskudsnævnets anbefaling om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt

26. januar 2021

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for medicin til behandling af urinsyregigt i ATC-gruppe M04 og har nu færdiggjort sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen.

Medicintilskudsnævnets indstilling af 21. januar 2021 om tilskudsstatus for lægemidler til behandling af urinsyregigt

Medicintilskudsnævnets anbefaling

Allopurinol er et veletableret førstevalg til behandling af urinsyregigt. Data viser dog, at mange patienter ikke får tilstrækkeligt høje doser af allopurinol. Nævnet ønsker at støtte op om en rationel behandling af urinsyregigt, hvor førstevalgs behandlingen optitreres tilstrækkeligt, inden der skiftes eller tillægges andre typer af medicin. På denne baggrund anbefaler Medicintilskudsnævnet følgende:

  • febuxostat bevarer generelt klausuleret tilskud, men klausulen ændres til patienter med urinsyregigt uden erkendt hjerte-karsygdom, hvor behandling med allopurinol i maksimalt tolerable dosis har vist sig utilstrækkelig. Med denne klausul bliver det tydeligt, at febuxostat ikke bør anvendes til patienter med erkendt hjertesygdom og at det er vigtigt, at allopurinol optitreres til højest tolererede dosis, inden skift til febuxostat.
  • probenecid og Lesinurad får generelt klausuleret tilskud for at understrege vigtigheden i, at allopurinol optitreres til maksimalt tolerable dosis inden skift til eller tillæg af anden uratsænkende behandling.
  • allopurinol og colchicin har fortsat generelt tilskud.

Videre proces

Lægemiddelstyrelsen vil nu se på Medicintilskudsnævnets anbefaling og herefter træffe afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod urinsyregigt.