Midlertidig praksis hvor alle lægemiddelpakninger medtages i Medicinpriser, forventes ikke forlænget

13. oktober 2021, Opdateret 15. oktober 2021

Sundhedsministeren har tidligere besluttet at fortsætte den delvise aktivering af lægemiddelberedskabet i perioden fra den 30. juni til den 31. oktober 2021.  Der pågår på nuværende tidspunkt vurderinger af, i hvilket omfang den delvise aktivering af lægemiddelberedskabet skal forlænges yderligere.  

En del af det nuværende aktiverede beredskab er § 25 i beredskabsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet), hvorefter alle anmeldte lægemiddelpakninger medtages i Medicinpriser, uanset om pakningen efter Lægemiddelstyrelsens normale praksis ville blive deaktiveret på grund af utilstrækkelig leveringsevne, eller deaktiveret da pakningen er meldt i leveringssvigt den sidste hverdag før en ny prisperiode træder i kraft.

Idet det har meget stor betydning for medicinalindustrien, grossisterne og apotekerne om den midlertidige praksis for at medtage alle lægemiddelpakninger i Medicinpriser forlænges, kan Lægemiddelstyrelsen oplyse, at vi i forbindelse med en indstilling til sundhedsministeren om forlængelse af visse bestemmelser i lægemiddelberedskabet har indstillet at sundhedsministeren ikke forlænger aktiveringen af bekendtgørelsens § 25.

Det vil sige, at det er forventningen, at ved udløbet af den nuværende midlertidige praksisændring, som gælder til og med prisperioden, der træder i kraft den 18. oktober 2021, så vil praksis igen være normal på Medicinprisområdet, og reglerne i § 6, stk. 1, og § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v. vil ikke længere være sat ud af kraft.

Lægemiddelvirksomheder, der anmelder priser og pakninger til senest den 18. oktober 2021 kl. 20.00, bør derfor være opmærksomme på, at almindelig praksis igen vil være gældende fra denne periode. Den midlertidige praksisændring, som følger af beredskabsbekendtgørelsens § 25, vil evt. efterfølgende kunne genaktiveres, hvis det vurderes relevant og nødvendigt, for at sikre lægemiddelforsyningen i Danmark.