Ny bekendtgørelse om euforiserende stoffer – 7 nye stoffer tilføjet samt flytning af cannabis

21. december 2021

Sundhedsministeriet har udstedt ny bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer. Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2022 og fra den optages følgende 7 nye stoffer på bilag 1. Samtidig flytter cannabis placering på bilag 1 og der introduceres regler for dyrkning af cannabis.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B: 

 • ALD-52 (4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid)
 • 1B-LSD (4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid)
 • 1-cP-AL-LAD (7-allyl-4-(cyclopropancarbonyl)-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroin-dolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid)
 • 1-cP-LSD (4-(cyclopropancarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroin-dolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid)
 • CUMYL-PEGACLONE (5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)- 2,5-dihydro-lH-pyrido[4,3-blindol-l-on.
 • ETH-LAD (N,N,7-triethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamid)
 • 1v-LSD (4-pentanoyl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quino-lin-9-carboxamid)

Efter 1. december 2022 må disse stoffer kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Import og eksport af disse stoffer må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De 7 stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Som det fremgår af den nye bekendtgørelse flyttes følgende euforiserende stof fra liste A til liste B:

 • Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø) og hampetaver i isoleret tilstand).

Efter 1. januar 2022 må cannabis med THC- indhold over 0,2 % fortsat kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen og anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed. Import og eksport af må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat. Disse regler gælder udover regler efter lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis

Samtidig er der fastsat nye regler om dyrkning af cannabis i medicinsk øjemed.

Med ændringen bliver det muligt at opnå tilladelse til dyrkning af cannabis til disse 3 formål:

 1. Dyrkning i forbindelse med fremstilling af cannabisbulk efter lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og om ordning for dyrkning, fremstilling m.v. af medicinsk cannabis.
 2. Dyrkning med henblik på fremstilling af råvarer eller aktive stoffer til lægemiddelfremstilling.
 3. Dyrkning, herunder forædling og opformering af planter eller plantedele samt distribution af disse til virksomheder.

Dyrkning må kun foregå med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Der skal muligvis søges om yderligere tilladelser afhængig af formålet med dyrkning.

Lægemiddelstyrelsen vil efter nytår lægge et opdateret ansøgningsskema til tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer samt tilhørende vejledning på vores hjemmeside.

Virksomheder, som vil blive påvirket at ændringen af cannabis placering på bilag 1, er blevet kontaktet direkte af Lægemiddelstyrelsen.

Virksomheder, som i dag har tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer med både liste A (cannabis) og liste B-stoffer, vil få fjernet liste A (cannabis) ved næste opdatering af tilladelsen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen via e-mail.