Ny måling: Fire ud af 10 borgere vil kontakte lægen, hvis de får feber efter COVID-19-vaccination

12. maj 2021

Næsten fire ud af 10 borgere siger i en befolkningsundersøgelse, at de vil kontakte deres egen læge, hvis de får feber som en bivirkning efter COVID-19-vaccinestikket. Det svarer teoretisk set til op mod en halv million danskere, når alle er færdigvaccineret.

Vi ved fra vaccineproducenternes kliniske forsøg, at op mod en tredjedel af alle vaccinerede vil kunne opleve feber eller feberlignende symptomer efter en COVID-19-vaccination.

Alligevel siger fire ud af 10 borgerne, at de vil kontakte deres egen læge, hvis de får feber efter at være blevet vaccineret mod COVID-19. Det viser en ny befolkningsundersøgelse, som Lægemiddelstyrelsen har gennemført i samarbejde med analysevirksomheden Epinion.

Tallene skal tages med forbehold for, at undersøgelsen er gennemført i begyndelsen af april, hvor de fleste ikke var blevet vaccineret og havde fået information i hånden om de mulige milde, forbigående bivirkninger.

I en kommentar til undersøgelsen siger chef for Lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen, Tanja Erichsen:

”Milde, forbigående bivirkninger som fx let feber efter en COVID-19-vaccination er typisk tegn på, at kroppens forsvarsværk reagerer på vaccinen, og at immunforsvaret er aktivt, så det kan slå den rigtige virus ned. Her er det normalt ikke nødvendigt, at du kontakter din læge. Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer efter vaccinationen, bør du kontakte læge. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt”.

Op mod en halv million vil kontakte lægen

Hvis cirka 70 procent af de endnu ikke vaccinerede borgere i Danmark bliver færdigvaccineret, og en tredjedel af dem oplever feber eller feberlignende symptomer – og hvis 40 procent af denne gruppe kontakter lægen, vil det teoretisk set medføre op mod en halv million ekstra opkald til lægen.

”Det er selvfølgelig tal, der skal tages med betydelige forbehold. Alligevel synes vi, at det er et fingerpeg om, at det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at udbrede kendskabet til både vaccinernes virkning og bivirkninger,” siger Tanja Erichsen.

Lægemiddelstyrelsen vil nu intensivere sin informationsindsats - især via de sociale medier - for at oplyse om bivirkninger efter vaccination mod COVID-19.

Befolkningsundersøgelsen vil blive gentaget med tre måneders mellemrum indtil videre.

Derfor spørger vi danskerne om COVID-19-vaccinerne

Målet med befolkningsundersøgelsen er at benytte resultaterne til at hjælpe borgere, medier, fagpersoner og myndigheder med at sikre, at vi alle sammen får den nødvendige viden om risikoen ved COVID-19 og vaccinernes effekt og bivirkninger, så hver enkelt borger kan træffe sit eget valg på et oplyst grundlag.

Læs undersøgelsen:

Befolkningens kendskab til COVID-19-vacciners virkning og bivirkninger.