Ny milepæl i processen for opbygning af den internationale Horizon Scanning Initiative-database

1. juli 2021

IHSI har nu valgt en samarbejdspartner, der skal stå for at opbygge en database med informationer om nye lægemidler og medicinsk udstyr samt udarbejde high-impact-rapporter til initiativets medlemslande. Kontrakten er gået til den uafhængige sundhedsorganisation ECRI. 

The International Horizon Scanning Initiativ (IHSI) blev dannet i 2019 med det formål at udvikle og vedligeholde en database med informationer om nye lægemidler og medicinsk udstyr, som forventes at ramme det europæiske marked.

IHSI skal også sikre udarbejdelse af high-impact-rapporter på baggrund af oplysningerne fra databasen (rapporter over lægemidler der forventes at have high impact på budgetter eller nuværende behandlingsregimer). Initiativet danner derudover grundlag for fremtidigt samarbejde mellem lande om strategisk og rettidig planlægning ved introduktion af nye lægemidler og medicinsk udstyr – herunder prisfastsættelse og tilskudsbeslutninger.  

ECRI er en ideel partner 

IHSI har nu nået endnu en milepæl i processen ved at vælge den samarbejdspartner, der skal stå for at opbygge databasen samt udarbejde high-impact rapporter til initiativets medlemslande. Kontrakten er gået til ECRI, der er en uafhængig sundhedsorganisation med stor erfaring inden for opbygning af sundhedsinformationssystemer (herunder horizon scanning-databaser), og som leverer teknologiløsninger og evidensbaseret vejledning til beslutningstagere inden for sundhedssektoren over hele verden. 

ECRI er en ideel partner for IHSI på grund af sin dedikation i forhold til at forme morgendagens sundhedsvæsen. Det gør de ved at kombinere en evidensbaseret tilgang med fremskridt inden for datavidenskab, kunstig intelligens og teknologi. 

Otte europæiske lande har tilsluttet sig IHSI

Otte europæiske lande med tilsammen 73 millioner borgere har aktuelt tilsluttet sig IHSI: Danmark, Sverige, Norge, Irland, Schweiz, Holland, Belgien og Portugal. Og flere lande er interesseret i initiativet. 

Nationale sundhedsorganer fra de otte lande, herunder Lægemiddelstyrelsen og Amgros I/S (køber medicin, høreapparater og andre varer til de danske sygehusapoteker og sygehuse) samarbejder for at gøre IHSI til den vigtigste leverandør af offentlige tilgængelige og pålidelige data til støtte i beslutningsprocessen. 

Lægemiddelstyrelsen og Amgros I/S har deltaget aktivt i udbudsprocessen

Lægemiddelstyrelsen og Amgros I/S har deltaget aktivt i udbudsprocessen, hvor Amgros I/S i stort omfang har bidraget med sin ekspertise på området, og hvor Lægemiddelstyrelsen besidder én af de fire bestyrelsesposter. Om samarbejdet i IHSI siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen og bestyrelsesmedlem i IHSI Kim Helleberg Madsen: 

"Det er en vigtig milepæl, projektet nu har nået, og det var ikke lykkedes uden det store engagement medlemmerne har i initiativet på tværs af landegrænser. Jeg ser frem til den kommende tid og vores samarbejde med ECRI."
 
Læs mere på IHSI’s hjemmeside