Nyt nordisk samarbejde skal styrke patientsikkerheden

16. juli 2021

Lægemiddelstyrelserne i Danmark, Sverige og Finland etablerer et nyt samarbejde inden for lægemiddelovervågning og informationsteknologi. Formålet er at styrke patientsikkerheden på tværs af landene.

Formålet med at forene kræfterne i et nyt fælles konsortium er at optimere brugen af de fælles ressourcer, når det drejer sig om at drive et fælles effektivt lægemiddelovervågningssystem. Konsortiet består af Lægemiddelstyrelsen i Danmark (DKMA), det svenske lægemiddelagentur (SMPA) og det finske lægemiddelagentur (FIMEA).

Ved at etablere det nye samarbejde opfylder myndighederne deres respektive forpligtelser i henhold til forordning (EU) 520/2012 og (EU) 2019/6 som nationale kompetente myndigheder. 

Det nydannede konsortium har til opgave at forene de tre myndigheders indsats med henblik på at udvikle og efterfølgende anvende af et fælles nordisk lægemiddelovervågningssystem. 

Det nye system vil herefter erstatte eksisterende nationale løsninger og har følgende primære målsætninger: 

  • At styrke patientsikkerheden gennem en generel øget kvalitet af lægemiddelovervågningen.
  • At styrke kvaliteten og nøjagtigheden i arbejdet med at overvåge lægemidler samt øge den hastighed, hvormed nye forhold relateret til lægemidler bliver identificeret og behandlet. 
  • At udnytte den fælles nordiske ekspertise til at udvikle nye processer for derved at øge produktiviteten. 
  • At optimere den værdi, de tre deltagende myndigheder opnår ved at investere i de it-løsninger, der gør konsortiet i stand til mest effektivt at løse sine opgaver.