Opdatering - EMA om COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Indberetninger om blodpropper vurderes. Vaccinens fordele opvejer stadig dens risici.

12. marts 2021

Som følge af, at AstraZeneca vaccinen er sat på hold i Danmark, har det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, udsendt opdateret information om, at der fortsat ikke er tegn på, at de alvorlige indberetninger om blodpropper har en sammenhæng med vaccination. Vaccinens fordele opvejer stadig dens risici, og kan fortsat anvendes, mens indberetningerne undersøges nærmere.

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, er opmærksomme på, at COVID-19 Vaccine AstraZeneca i Danmark er sat på hold som en sikkerhedsforanstaltning, mens indberetninger om blodpropper efter vaccination med AstraZenecas vaccine undersøges nærmere. Andre lande har valgt at følge trop.

Der er i øjeblikket intet, der tyder på, at det er vaccination, der er årsag til disse tilfælde, som heller ikke er beskrevet som bivirkninger ved vacciner mod COVID-19.

EMAs bivirkningskomité, PRAC, gennemgår alle de indberettede tromboemboliske tilfælde og andre tilstande relateret til blodpropper, som er indberettet efter vaccination.

På nuværende tidspunkt viser de tilgængelige oplysninger, at antallet af tromboemboliske tilfælde hos vaccinerede personer ikke er højere end det, der ses i den almindelige befolkning. Pr. 10. marts 2021 er der set 30 indberetninger om tromboemboliske tilfælde blandt de mere end 3 millioner personer, der er blevet vaccineret med COVID-19-vaccine AstraZeneca i EU/EØS.

Yderligere information fra EMA følger, efterhånden som vurderingen skrider frem.

 

Læs mere:

Nyhed fra EMA: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: PRAC investigating cases of thromboembolic events - vaccine’s benefits currently still outweigh risks – Update