Sidste frist i 2021 for modtagelse af ansøgninger vedr. lægemidler og kliniske forsøg

20. oktober 2021

Fristen i 2021 for lægemiddelansøgninger og ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg er den 20. december

Lægemiddelstyrelsen har lukket mellem jul og nytår, til og med 2. januar 2022.

Ansøgninger om markedsføringstilladelser til lægemidler og ansøgninger om tilladelser til kliniske lægemiddelforsøg skal være modtaget senest den 20. december.

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 3. januar 2022.