Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 43.000 danskere

25. februar 2021

Over 43.000 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. 201 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca er behandlet pr. 23. februar 2021. De fleste omhandler kendte og forbigående bivirkninger. Der er behandlet 3 tilfælde af anafylaksi.

Over 43.000 borgere i Danmark er nu vaccineret mod COVID-19 med AstraZenecas vaccine. Lægemiddelstyrelsen har frem til 23. februar 2021 modtaget 5.199 indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen. Heraf er 201 indberetninger behandlet. Formodede indberetninger om alvorlige bivirkninger behandles først.

De fleste indberettede formodede bivirkninger er milde og moderate. De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger som f.eks. feber, hovedpine, kulderystelser og muskel- og ledsmerter.

Når en vaccine aktiverer immunsystemet, vil mange opleve influenzalignende symptomer. Det er helt almindeligt og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen. Reaktionerne ses ved de fleste typer vacciner, og de plejer at være overstået inden for en dag eller to. Omvendt er mangel på symptomer fra immunsystemet ved vaccination ikke ensbetydende med manglende effekt af vaccinen. Det er bare forskelligt fra person til person hvordan man reagerer på en vaccination.

Allergiske reaktioner

Der er, som forventet, også indberettet formodede bivirkninger i form af allergiske reaktioner på AstraZeneca.

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjældne, men kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende, hvis de ikke behandles omgående.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet 3 indberetninger om sådanne kraftige allergiske reaktioner efter vaccination med AstraZeneca. Alle 3 tilfælde vurderes at være relateret til vaccinen, og alle var forbigående. I alle tilfælde medførte symptomerne en kortvarig indlæggelse til observation på hospitalet. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der i alle 3 tilfælde er tale om egentlige anafylaktiske reaktioner (anafylaksi i henhold til Brighton klassifikationen).

Lægemiddelstyrelsen følger og vurderer udviklingen af anafylaksi nøje i samarbejde med EMA og andre lægemiddelmyndigheder i EU og globalt.

Læs mere om tidligere statusmeddelelser om overvågning af COVID-19 Vaccine AstraZeneca:

Nyhed på LMST: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 18.000 danskere

Lægemiddelstyrelsen tema om indberettede bivirkninger ved COVID-19-vacciner.