Sundhedsministeren har aktiveret det statslige lægemiddelberedskab delvist til den 28. februar 2022

29. oktober 2021, Opdateret 10. december 2021

Opdatering


Sundhedsministeren har den 10. december 2021 besluttet at aktivere § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet, indtil den 28. februar 2022 med henblik på, at Lægemiddelstyrelsen kan påbyde apoteker kun at udlevere visse receptpligtige lægemidler i en mængde svarende til en nærmere fastsat periode uanset den ordinerede mængde. 

Lægemiddelstyrelsen forventer at gøre brug af bestemmelsen i forhold til udlevering af Lagevrio (molnupiravir) hårde kapsler 200 mg til brug for behandling mod COVID-19-infektion hos voksne, således at apotekerne kun kan udlevere 1 pakning pr. person.

Lægemiddelstyrelsen har indstillet til, at sundhedsministeren aktiverer det statslige lægemiddelberedskab delvist frem til den 28. februar 2022 på baggrund af COVID-19-pandemiens afledte effekter. Sundhedsministeren har på denne baggrund d.d. besluttet at aktivere beredskabet delvist fra den 1. november 2021 til den 28. februar 2022.

Den nuværende aktivering af lægemiddelberedskabet udløber den 31. oktober 2021.

Lægemiddelstyrelsen har indstillet til sundhedsministeren, at det statslige lægemiddelberedskab på ny bør aktiveres delvist frem til den 28. februar 2022, da der fortsat vil være behov for at kunne gennemføre en række særlige tiltag for at sikre forsyningen med kritiske lægemidler.

På den baggrund har sundhedsministeren d.d. besluttet delvist at aktivere det statslige lægemiddelberedskab delvist frem til og med udgangen af februar 2022.

Den delvise aktivering betyder, at §§ 4-5, § 7, § 9 og §§ 17-18 i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet aktiveres fra den 1. november 2021 frem til den 28. februar 2022.

Lægemiddelstyrelsen vil løbende følge udviklingen, herunder om der måtte være fagligt grundlag for at indstille til en forlængelse af aktiveringen af de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Reglerne om lægemiddelberedskabet findes i lægemiddellovens §§ 76-76 b og  bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet.