Sundhedsministeren har aktiveret det statslige lægemiddelberedskab delvist til den 30. juni 2021

3. marts 2021

Lægemiddelstyrelsen har indstillet til, at sundhedsministeren aktiverede det statslige lægemiddelberedskab delvist frem til 30. juni 2021 på baggrund af COVID-19-pandemiens afledte effekter. Sundhedsministeren har på denne baggrund den 28. februar besluttet at aktivere beredskabet delvist fra den 1. marts 2021 til den 30. juni 2021.

Folketinget vedtog den 23. februar 2021 nye regler for lægemiddelberedskabet, der gav sundhedsministeren mulighed for at udstede en bekendtgørelse, der fastsætter de nærmere rammer for beredskabet.

Sundhedsministeren har den 27. februar 2021 udstedt en sådan bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet, der er trådt i kraft den 1. marts 2021. Bekendtgørelsen træder i stedet for de midlertidige og særlige regler for lægemiddelberedskabet til håndteringen af COVID-19, som løbende er blevet udstedt og aktiveret siden marts 2020.

Lægemiddelstyrelsen har indstillet til sundhedsministeren, at det statslige lægemiddelberedskab bør aktiveres delvist frem til den 30. juni 2021, da der fortsat vil være behov for at kunne gennemføre en række særlige tiltag for sikre forsyningen med kritiske lægemidler.

På den baggrund har sundhedsministeren den 28. februar besluttet at aktivere det statslige lægemiddelberedskab delvist frem til den 30. juni 2021. Den delvise aktivering betyder, at alle bestemmelser i bekendtgørelsen aktiveres undtagen bestemmelserne i § 20 og § 21.

Lægemiddelstyrelsen vil løbende følge udviklingen, herunder om der måtte være fagligt grundlag for at indstille til en forlængelse af aktiveringen.

Reglerne om lægemiddelberedskabet findes i lægemiddellovens §§ 76-76 b og bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar om lægemiddelberedskabet.