Sundhedsministeren har aktiveret det statslige lægemiddelberedskab delvist til den 31. oktober 2021

28. juni 2021, Opdateret 7. juli 2021

Opdateret 7. juli 2021:

Sundhedsministeren har den 3. juli 2021 besluttet at aktivere § 20 i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet, indtil den 1. juli 2022 med henblik på, at Lægemiddelstyrelsen kan oplagre mellemprodukter under forudsætning af, at oplagring sker hos virksomheder med relevant tilladelse og efter kontrakt med Lægemiddelstyrelsen.


Lægemiddelstyrelsen har indstillet til, at sundhedsministeren aktiverede det statslige lægemiddelberedskab delvist frem til 31. oktober 2021 på baggrund af COVID-19-pandemiens afledte effekter. Sundhedsministeren har på denne baggrund den 23. juni 2021 besluttet at aktivere beredskabet delvist fra den 1. juli til den 31. oktober 2021.

Den nuværende aktivering af lægemiddelberedskabet udløber 30. juni 2021 Lægemiddelstyrelsen har indstillet til sundhedsministeren, at det statslige lægemiddelberedskab på ny bør aktiveres delvist frem til den 31. oktober 2021, da der fortsat vil være behov for at kunne gennemføre en række særlige tiltag for at sikre forsyningen med kritiske lægemidler.

På den baggrund har sundhedsministeren den 23. juni 2021 besluttet at aktivere det statslige lægemiddelberedskab delvist fra den 1. juli til den 31. oktober 2021. Den delvise aktivering betyder, at §§ 4-7, § 9, § 11, § 13, § 15, §§ 17-18 og § 25 i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet er blevet aktiveret.

Lægemiddelstyrelsen vil løbende følge udviklingen, herunder om der måtte være fagligt grundlag for at indstille til en forlængelse af aktiveringen af de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Reglerne om lægemiddelberedskabet findes i lægemiddellovens §§ 76-76 b og bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet.