Vigtig sikkerhedsmeddelelse vedrørende Becton Dickinson (BD) infusionssæt

19. marts 2021

Becton Dickinson (BD) varsler om tilbagetrækning af infusionsudstyr, da BD kan ikke garantere steriliteten af berørte produkter.

BD oplyser at visse infusionssæt tilbagetrækkes. BD er blevet underrettet af en tredjeparts virksomhed, som steriliserer de berørte infusionssæt fra BD, om at denne virksomhed forsætligt igennem længere tid har forfalsket steriliseringsprocesregistreringer. Da BD ikke er i stand til at garantere steriliteten af de berørte enheder, fjernes alle berørte enheder fra markedet.

Lægemiddelstyrelsen undersøger sagen, og er i dialog med BD, regionerne, SSI og øvrige europæiske myndigheder.

Berørt udstyr:

  • Infusionssæt for Alaris™ Pumper (GP, VP, CC, GW/GW800 and SE, IVAC 590 series)
  • Gravitationsinfusionssæt og konnekterer

Se sikkerhedsmeddelelsen fra Becton Dickinson.