Webinar for markedsføringstilladelsesindehavere om den kommende Veterinærforordning

2. september 2021

Som forberedelse til den kommende Veterinærforordning og Produktdatabase afholder EMA et Webinar for markedsføringstilladelsesindehavere.

EMA afholder et Webinar om Produktdatabasen (Union Product Database, UPD) for markedsføringstilladelsesindehavere onsdag den 15. september 2021. På webinaret vil der være en demonstration af systemets funktionaliteter, herunder hvordan man indsender data til databasen.

Yderligere information om webinarets indhold samt tilmelding kan ses på EMA’s hjemmeside:

https://www.ema.europa.eu/en/events/union-product-database-webinar-marketing-authorisation-holders