Årsrapport 2021: COVID-19 satte fortsat sit aftryk på Lægemiddelstyrelsens arbejde

23. maj 2022

Sideløbende med håndteringen af Covid-19-pandemien har Lægemiddelstyrelsen i 2021 bidraget til flere større lovgivningsarbejder, styrket sin position i det internationale samarbejde og udviklet dataanalyseområdet. Dét er nogle af konklusionerne i Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2021. 

”Som året før har Lægemiddelstyrelsen også i 2021 bidraget til håndtering af COVID-19 både i Danmark og i vores internationale samarbejde” siger Lars Bo Nielsen, direktør for Lægemiddelstyrelsen. 

Styrelsens COVID-19-relaterede opgaver omfatter blandt andet godkendelse og overvågning af COVID-19-relaterede vacciner og Covid-19-rettede lægemidler samt overvågning af forsyningssituationen. 

I 2021 modtog styrelsen omkring 70.000 indberetninger om formodede bivirkninger ved lægemidler. Af dem vedrører ca. 64.000 COVID-19-vaccinerne, svarende til ca. 90 %.

Lars Bo Nielsen fremhæver, at styrelsen samtidig har udviklet flere af de områder, der også på længere sigt har værdi for styrelse, borgere og samfund. 

”Vi har udført data- og registeranalyser af medicinforbrug og kontakt med sundhedsvæsenet efter et ikke-hospitalskrævende forløb af COVID-19-infektion i samarbejde med danske universiteter, hospitalsafdelinger og Statens Serum Institut samt af sikkerheden ved COVID-19-krydsvaccination. 

Vi fik også opdateret og etableret IT-systemerne, som overvåger og håndterer forsyning af kritiske lægemidler og håndterer indberetninger om formodede bivirkninger af COVID-19-vaccinerne,” siger Lars Bo Nielsen. 

Han peger også på, at styrelsen i løbet af et krævende år samtidig bød velkommen til 160 nye kolleger. 

”Samlet  set var 2021 et både travlt og udbytterigt år for Lægemiddelstyrelsen,” siger Lars Bo Nielsen.  

Mere og bedre brug for data

Som det forudgående år har 2021 været præget af flere projekter på IT-området. Det gælder for eksempel implementeringen af en database til håndtering af import- og eksport-certifikater af euforiserende stoffer samt etableringen af en database til indberetninger af uønskede hændelser for medicinsk udstyr. 

”Baseret på vores ambition om at samarbejde om dataanalyse og bedre brug af rådata, real world-data og avancerede dataanalytiske metoder har styrelsens dataanalysecenter (DAC) desuden gennemført omkring 20 analyse- og pilotprojekter med det formål at kunne træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag,” fortæller Lars Bo Nielsen, der blandt styrelsens øvrige resultater i 2021 også fremhæver styrelsens indsats i arbejdet med en forlængelse af forsøgsordningen med cannabis til medicinsk brug og en permanent mulighed for dyrkning af medicinsk cannabis. 

Internt har der i 2021 været fokus på videreudvikling af styrelsen som attraktiv arbejdsplads. 

Nye EU-forordninger

Lægemiddelstyrelsen har i 2021 spillet en central rolle i implementeringen og formidlingen af flere lovgivningsarbejder i forbindelse med nye EU-forordninger om medicinsk udstyr, lægemidler til dyr (veterinære lægemidler) og kliniske forsøg. 

Året bød også på flere rapportørskaber med Lægemiddelstyrelsen som hovedansvarlig for vurderingen i forbindelse med godkendelse og kontrol af lægemidler i EU, forskellige projekter i regi af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) samt gennemførelse af analyseprojekter, der er med til at positionere Lægemiddelstyrelsens kompetencer på dataanalyseområdet i et internationalt perspektiv.

Læs Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2021.