Ansøgningsfrister for udstedelse af certifikater til import/eksport af euforiserende stoffer inden jul

29. november 2022

Ansøgninger om import/eksport certifikater som modtages via NDS Web skal være modtaget senest den 16. december 2022, såfremt de skal behandles inden jul.

Ansøgninger modtaget på anden vis skal være modtaget senest den 9. december 2022, såfremt de skal behandles inden jul.

Ansøgninger fremsendt efter den 22. december vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2022.

Ansøgninger, som er gebyrbelagt i 2022, og som modtages senest 31. december 2022, vil blive opkrævet ansøgningsgebyr svarende til 2022-takster.

Forsendelse af certifikater via post

Ansøgning om certifikater, der skal sendes med post inden jul, skal modtages henholdsvis 5 (NDS Web) og 10 dage (andre) inden PostNords frister for julepost, hvis de ønskes modtaget inden jul. Lægemiddelstyrelsen fremsender certifikater som Quickbrev.

Lukkedage i Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen har lukket fra 24. december 2022 til 1. januar 2023 - begge dage inklusive.