Bedre viden om bivirkninger via kunstig intelligens

13. oktober 2022

Sammen med blandt andre KU og Bispebjerg & Frederiksberg Hospital søsætter Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC) et treårigt forskningsprojekt, der har til formål at øge sikkerheden ved lægemidler.

 

Det skal ske gennem bedre og tidligere viden om bivirkninger. Projektet, der har navnet PHAIR (Pharmacovigilance by Al Real-time Analysis), har til formål at udvikle nye metoder til at opfange potentielle bivirkninger ved vacciner og anden medicinsk behandling.

Ambitionen er at skabe et mere fintmasket net for at opfange bivirkninger via kunstig intelligens, så vi både fanger flere kendte og ukendte bivirkninger tidligere, end hvad vi kan i dag.

”Det overordnede formål – at øge patientsikkerheden – går hånd-i-hånd med vores ambition om at kombinere og analysere sundhedsdata ved brug af kunstig intelligens i form af algoritmer og mønstergenkendelser,” siger Jesper Kjær, enhedschef for DAC.

Data til PHAIR-projektet kommer fra blandt andet nationale sundhedsregistre, patientjournaler og patienternes egne oplevelser af bivirkninger.

Unik dansk position

Jesper Kjær glæder sig over mulighederne for at udvikle nye løsninger til gavn for både borgere og sundhedsvæsenet:

”Vi har i Danmark en guldgrube af data, der koblet med kunstig intelligens kan give os helt nye værktøjer. Det vil højne patientsikkerheden i hele værdikæden fra godkendelse af lægemidler til overvågning af bivirkninger. Det er noget, der også kan komme andre lande til gode, f.eks. gennem det europæiske samarbejde i det europæiske lægemiddelagentur EMA.” 

Covid-19-vaccinerne som forskningscase

Den første case, der skal give viden til projektet, er covid-19-vaccinerne. Udrulningen af dem har uden fortilfælde været det største og hurtigst udrullede behandlingsprogram på dansk jord, og der er derfor solide data til rådighed. Projektet vil dermed både give uddybet viden om vaccinernes bivirkninger, og metoder, der kan bruges på andre områder.

”Det er et oplagt sted at starte med covid-19-vaccinerne, fordi der er så meget viden, der er generet over så kort tid,” fortæller Line Michan, enhedschef for Lægemiddelovervågningen i Lægemiddelstyrelsen.

Et stærkere myndighedsarbejde

Den viden, vi forventer at få via projektet, vil bidrage til at understøtte vores myndighedsarbejde med at overvåge lægemidler. Alle lægemidler har både virkninger (de ønskede) og bivirkninger (sideeffekter, der ikke er ønskede). Vi har i Lægemiddelstyrelsen blandt andet en opgave i at overvåge balancen mellem fordele og risici ved lægemidler, og der vil PHAIR projektet kunne give os et stærkere grundlag at stå på.

”Det er en udvikling, der vil gøre det muligt at supplere den overvågning af lægemidler, vi har i dag, med nye metoder. Vi har i forvejen unikke data i de nordiske registre, og her går vi skridtet videre og kigger i patientdata,” siger Line Michan.

Joint venture mellem offentlige og private aktører samt patientinteresser

Lægemiddelstyrelsen deltager i projektet sammen med et stærkt hold af aktører, bl.a. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Klinisk Farmakologisk Afd.), Danske Patienter, Københavns Universitet (Datalogisk Institut), Statens Serum Institut og teknologivirksomheden Trifork.

”At både offentlige og private aktører samt patientinteresser deltager, ser jeg som en stor styrke. Med et så bredt fundament – og med bidrag fra stærke forskningsmiljøer – har jeg store forhåbninger til, at PHAIR kan give brugen af kunstig intelligens i relation til sundhedsdata og forskningen et stort boost,” siger Jesper Kjær.

 

Læs mere om forskningsprojektet i Innovationsfondens pressemeddelelse.