Bekendtgørelse om euforiserende stoffer – 7 nye stoffer tilføjet inkl. tramadol

7. april 2022

I Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer er der fra den 8. april 2022 optaget 7 nye stoffer på bilag 1.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer samt evt. andre virksomheder, som håndterer tramadol.

Som det fremgår af Bekendtgørelse nr. 424 af 5. april 2022 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer, optages der følgende stoffer på liste B: 

  • 10 a. ADB-BUTINACA (N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-carboxamid)
  • 116 a. EDMB-PINACA (Ethyl 3,3-dimethyl-2-(1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamido)butanoat)
  • 116 b. EG-018 (Naphthalen-1-yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanon)
  • 129 a. Eutylon (1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-on)
  • 133 a. 5F-BZO-POXIZID ((Z)-N'-(1-(5-fluoropentyl)-2-oxoindolin-3-yliden)benzohydrazid)
  • 133 b. 5F-EMB-PINACA (5F-AEB) (Ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-carbonyl)valinat)
  • 201 a. MDMB-CHMCZCA (Methyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat)
  • 335 a. Tramadol (2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol)

Derudover laves der følgende ændringer til allerede listede stoffer:

  • I bilag 1, liste B, nr. 99, ændres »ihydromorphin« til: »Dihydromorphin«.
  • I bilag 1, liste B, nr. 345, indsættes efter »Ethylon (1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-on)« på ny linje: »Eutylon (1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-on).«.

Efter 8. april 2022 må disse stoffer kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Import og eksport af disse stoffer må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat. Det vil sige at tidligere udstedte Letter of no objection for tramadol er ikke gældende fra 8. april 2022.

De 7 stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Spørgsmål til ændringerne kan sendes via e-post: Send en mail.