Forsøgsordning med medicinsk cannabis forlænget: læs om de nye vilkår

4. januar 2022

Primo december 2021 vedtog et flertal i Folketinget at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis fra og med 1. januar 2022. Lovændringen indebærer en række ændringer i de hidtil gældende vilkår, og Lægemiddelstyrelsen er derfor i gang med at opdatere oplysningerne på styrelsens hjemmeside.

 

Som følge af lovændringen og de tilhørende bekendtgørelser træder en række ændringer af forsøgsordningen med medicinsk cannabis i kraft pr. 1. januar 2022.

Den nye lov indebærer, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis forlænges i fire år for så vidt angår lægers mulighed for at ordinere medicinsk cannabis til patienter. Og som en nyskabelse bliver virksomheders mulighed for at dyrke cannabis til medicinsk brug gjort permanent.

Ændringerne er ganske omfattende og betyder blandt andet, at alle tilladelser i forsøgs- og udviklingsordningen skal udstedes på ny.

En anden væsentlig nyhed for virksomhederne er en ny bekendtgørelse om mærkning af cannabisprodukter. Som følge heraf skal virksomhederne være opmærksomme på at anvende opdateret produktark og skabelon til patientinformationsark ved ansøgning om produktoptag.

Derudover vil ansøgningsskemaerne for både importerede og danskdyrkede produkter blive væsentlig opdateret, og vejledninger hertil vil ligeledes snarest blive opdateret på styrelsens hjemmeside.

 

Læs mere på vores side om medicinsk cannabis her