Genopslag: Ledig bevilling til Grøndalsapoteket

5. oktober 2022

Bevillingen til at drive Grøndalsapoteket er ledig snarest muligt efter aftale med apotekeren.

Grøndalsapoteket har frem til 1. januar 2022 været en supplerende enhed til Vanløse Løve Apotek. Grøndalsapoteket er opslået som en selvstændig bevilling.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Grøndalsapoteket er beliggende i postnummer 2720.

Grøndalsapoteket er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2662 af 28. december 2021 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Grøndalsapotekets frivillige filial, Frederiksberg Løve Apotek, er overdraget til Vanløse Løve Apotek, hvorfor filialen ikke indgår i bevillingen.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 2. november 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Grøndalsapoteket nr. 334

Økonomiske oplysninger om Grøndalsapoteket kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder af Grøndalsapoteket

Der er ingen distribuerende enheder under Grøndalsapoteket.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.