Husk at fristen i 2022 for lægemiddelansøgninger og ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg er den 20. december 2022

Opdateret 2. december 2022

Lægemiddelstyrelsen har lukket mellem jul og nytår, til og med den 1. januar 2023.

Ansøgninger om markedsføringstilladelser til lægemidler og ansøgninger om tilladelser til kliniske lægemiddelforsøg skal være modtaget senest den 20. december 2022.
Ansøgninger der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2023.

For ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg gør vi opmærksom på, at direktivet ophører den 31. januar 2023. Alle ansøgninger skal herefter ansøges under EU forordningen for kliniske forsøg med lægemidler i det fælles europæiske system (CTIS). Læs mere på vores side omkring forordningen.

For kliniske lægemiddelforsøg, der er ansøgt under forordningen, skal vi gøre opmærksom på, at der ikke foretages nogen vurdering i vinter clockstop fra og med den 22. december 2022 til og med den 6. januar 2023. Deadlines forskydes derfor.