Kommuner inviteres til workshops om EU-forordningerne for medicinsk udstyr og in vitro-diagnostisk udstyr

9. juni 2022, Opdateret 23. juni 2022

Tilgå første workshopforløb den 23. juni 2022 klokken 13-15 her. Hvis linket ikke virker, kan workshoppen også tilgås via telefon på +45 32 72 66 79,,183446605#   

Lægemiddelstyrelsen inviterer alle landets kommuner til et workshopforløb for at give dem større indsigt i de nye opgaver og ansvarsområder, som de to EU-forordninger om medicinsk udstyr (MDR) og in vitro-diagnostisk udstyr (IVD-R) fører med sig i kommunerne.

I maj 2021 trådte en ny EU-forordning om medicinsk udstyr (MDR) i kraft, og den 26. maj 2022 trådte EU-forordningen for in vitro-diagnostisk udstyr (IVD-R) i kraft.

Forordningerne har til formål at øge patientsikkerheden ved at sikre, at medicinsk udstyr, som bliver brugt i fx kommunerne, er sikkert for både borgere og sundhedsfaglige brugere.

Lægemiddelstyrelsen inviterer derfor alle landets kommuner til at deltage i en række  workshops for at vejlede kommunerne i at efterleve forordningerne. Alle workshops afvikles via Teams og er baseret på aktiv dialog fra deltagerne. Som deltager forventes du at prioritere en vis forberedelse imellem modulerne, idet vi har ambition om at kvalificere og målrette drøftelserne på de følgende moduler.

Den første workshop afholdes torsdag den 23. juni, og flere følger efter sommerferien frem til og med tirsdag den 13. december, hvor det sidste modul afvikles. I denne plan kan du læse nærmere om indholdet på de enkelte moduler og finde en oversigt over tidspunktet for alle moduler.

Medicinsk udstyr i kommunerne

Udgangspunktet for rækken af workshops bliver de forskellige opgaver og ansvarsområder, som kommunerne potentielt vil skulle påtage sig som fx som fabrikant, importør eller distributør af medicinsk udstyr.

Medicinsk udstyr – herunder in vitro diagnostisk udstyr – er produkter, der bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader. Der findes mere end 500.000 forskellige typer medicinsk udstyr, som er inddelt i forskellige risikoklasser.

I kommunerne anvendes medicinsk udstyr i vidt omfang og omfatter fx kørestole og andre hjælpemidler, bleer, ernæringspumper, udstyr til måling af vitale værdier, udstyr til brug i tandplejen som fx tandkroner eller bideskinner, software mv.

Den primære målgruppe for workshop-forløbet er chefer og nøglemedarbejdere i kommunerne, som arbejder med eller har interesse i medicinsk udstyr fx i afdelinger for indkøb, velfærdsteknologi eller hjælpemidler.

Læs mere og tilmelding

Du kan læse mere om medicinsk udstyr og de to omtalte EU-forordninger på  Lægemiddelstyrelsen hjemmeside.

Tilmeldingen sker ved at sende en mail til Lægemiddelstyrelsens enhed for medicinsk udstyr på adressen Send en mail. Skriv venligst "Tilmelding til workshops om MDR i kommunerne" i mailens emnefelt.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 16. juni 2022.

Efter denne frist udsendes link til Teams til alle tilmeldte. Som nævnt foregår alle workshops online via Teams. De vil blive optaget og vil efterfølgende blive tilgængelige på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.