Lægemiddelstyrelsen holder lukket fredag d. 10. juni 2022

8. juni 2022

Lægemiddelstyrelsen holder medarbejderdag og har derfor lukket fredag d. 10. juni 2022.

Vi behandler dog hastende ansøgninger om udleveringstilladelse (ansøgning om udlevering af ikke-markedsførte lægemidler fremstillet af et medicinalfirma).

Læger, tandlæger eller dyrlæger kan sende en ansøgning elektronisk vha. NemID medarbejdersignatur eller faxnummer 4488 9117. Mærk ansøgningen HASTER.