Lægemiddelstyrelsen ønsker høj etisk standard i håndteringen af danskernes sundhedsdata

30. marts 2022

Sammen med andre dele af den offentlige forvaltning håndterer Lægemiddelstyrelsen løbende store mængder af danskernes sundhedsdata. Danmark har en unik position i forhold til registre og sundhedsdata, og udviklingen med brug af øget kunstig intelligens giver både nye muligheder og udfordringer. Og det kræver omhu, fremhævede Lægemiddelstyrelsens direktør Lars Bo Nielsen, da han mandag bød velkommen til Lægemiddelstyrelsens Dataetiske Samtalesalon:

”Vi har gennem en årrække satset på at bruge data i langt større udstrækning til at understøtte vores faglige processer, der i sidste ende skal skabe mere værdi for borgere, dyr og samfund. Vores ambition om at være blandt de førende lægemiddelmyndigheder i Europa, når det gælder en effektiv anvendelse af data om lægemidler og medicinsk udstyr, går hånd i hånd med vores ambition om at håndtere borgernes data på en etisk forsvarlig måde. Kort sagt er det for os ikke tilstrækkeligt at have styr på den tekniske brug af data; vi ser det også som en bunden opgave at have blik for det etiske aspekt i omgangen med borgernes sundhedsdata.”

På dén baggrund bød Lægemiddelstyrelsen mandag eftermiddag både sundhedsprofessionelle og borgere og andre med interesse for området indenfor til en Dataetisk Samtalesalon for at drøfte, hvad der kendetegner etisk omgang med borgenes sundhedsdata.

Undervejs var der oplæg fra Thomas Ploug, professor ved Aalborg Universitet, Klemens Kappel, professor ved Københavns Universitet og Morten Freil, direktør for Danske Patienter. Oplæggene blev efterfulgt af en paneldebat, der blev faciliteret af Jesper Kjær, enhedschef for Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC).

”Tillid er et ord, som går igen i dagens tre oplæg og den efterfølgende paneldebat. Det viser, hvor vigtigt det er, at vi som myndighed forvalter det her område med blik og forståelse for de mange udfordringer, der følger med. Jeg synes, arrangementet i dag har understreget, hvor mange nuancer, der er i brugen og håndteringen af sundhedsdata. Det er alt sammen med til at gøre os klogere på, hvordan vi skal lægge fremtidens linjer for en etisk høj standard i håndteringen af danskernes sundhedsdata,” sagde Jesper Kjær efterfølgende.

Han understreger, at Lægemiddelstyrelsen vil tage de input, som den Dataetiske Samtalesalon bragte for en dag, med i sit videre arbejde med at udarbejde et dataetisk charter for Lægemiddelstyrelsen, som skal være en operationel vejledning for Lægemiddelstyrelsens arbejde med sundhedsdata.

Se eller gense hele Dataetisk Samtalesalon

Hvis du har lyst til at se eller gense hele samtalesalonen, kan du finde en optagelse af hele arrangementet her.