Lars Bo Nielsen: Borgerrådet giver os værdifuld sparring

5. december 2022

I slutningen af november evaluerede Lægemiddelstyrelsens Borgerråd sit foreløbige arbejde og diskuterede mulige emner til kommende møder i rådet. Lægemiddelstyrelsens direktør Lars Bo Nielsen fremhæver, at Borgerrådet også fremadrettet vil være en vigtig sparringspartner for styrelsen. 

Ét af punkterne på Borgerrådets seneste møde – det femte siden det første møde i januar 2021 – var en fælles drøftelse af de foreløbige erfaringer med arbejdet i rådet, som Lægemiddelstyrelsen har etableret med henblik på at sikre en tættere involvering af borgernes synspunkter og overvejelser i styrelsens arbejde.

”Min oplevelse af de første knap to år er meget positiv. Jeg ser det som ét af de fora, som styrelsen – og jeg selv – kan bruge til at få gavnlige erfaringer fra ’den virkelige verden’ serveret ansigt til ansigt. De perspektiver, vi hermed møder, ser jeg som både nødvendige og gavnlige for vores styrelse. For vi er til enhver tid afhængig af, at vores brugere forstår hvad vi gør, og hvorfor vi gør, som vi gør,” siger Lars Bo Nielsen.

Tilfredshed hos rådets medlemmer

Lars Bo Nielsen konstaterer desuden med tilfredshed, at også rådets medlemmer finder det meningsfuldt at tage del i rådets arbejde.

”Det er meget opmuntrende at høre fra medlemmerne, at de sætter pris på deres deltagelse i og bidrag til rådets arbejde, samt at de deler deres erfaringer fra rådet med deres respektive baglande. Det er for mig at se en selvstændig målsætning med Borgerrådet,” siger Lars Bo Nielsen.

Rådet diskuterede også, om dets nuværende sammensætning er den rette.

”Måske vil rådet kunne profitere af at inddrage en bredere vifte af patientinteresser og muligvis også flere alders- og befolkningsgrupper. Det synes jeg personligt er en meget relevant diskussion,” siger Lars Bo Nielsen.

Fokus på ’hands-on’-emner

Flere af de (patient)organisationer, der har sæde i rådet, anvender en del ressourcer på at håndtere meget konkrete sager for deres medlemmer. Derfor ser flere af Borgerrådets medlemmer gerne, at rådet også bruger en del af sin tid på emner med mere ’hands-on’-indhold.

”Også den diskussion forudser jeg, at Borgerrådet kommer til at fortsætte. Måske kan vi kombinere det med at inddrage Borgerrådets medlemmer i de dialogmøder, som styrelsen jævnligt afholder og drøfte øvrige muligheder for, at rådet kommer tættere på styrelsens sagsbehandling,” siger Lars Bo Nielsen.