Medicintilskudsnævnet revurderer tilskudsstatus for alle opioider

27. april 2022

Medicintilskudsnævnet anbefaler nu, at revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler skal omfatte alle opioider i ATC-gruppe N02A, N07BC02 og R05DA04

Medicintilskudsnævnet har valgt at udvide revurderingen af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler til at omfatte alle opioider, og ikke alene korttidsvirkende orale opioider og depotplastre, som tidligere meddelt den 12. juni 2020.

Baggrunden for denne udvidelse er, at nævnet ønsker en helhedsorienteret tilgang til rationel lægemiddelanvendelse af opioider.

Nævnet vil nu arbejde på et forslag til sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen.

Når Medicintilskudsnævnet har udarbejdet et forslag til fremtidig tilskudsstatus for medicin omfattet af denne revurdering, sender nævnet sit forslag i høring hos virksomheder samt relevante interessenter.