Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Opdateret 22. marts 2018

Alle lægemidlers tilskudsstatus skal regelmæssigt revurderes.

Det sker for at sikre, at lægemidler med generelt tilskud opfylder de kriterier, der gælder for at få generelt tilskud, og omvendt at lægemidler uden generelt tilskud ikke opfylder disse kriterier.

Revurderingen er besluttet af Folketinget i 2004 på baggrund af en anbefaling i Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler. Betænkning nr. 1444 af maj 2004.

I anbefalingen lyder det bl.a., at "sådanne tilskudsafgørelser ikke skal have karakter af permanente beslutninger om disse lægemidlers tilskudsstatus, idet de forudsætninger, som var afgørende for, at der oprindeligt blev truffet afgørelse om eksempelvis generelt tilskud til et lægemiddel, kan ændre sig over tid." 

Vejledning om revurdering

Proceduren for revurdering er beskrevet i Vejledning om periodisk revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Medicintilskudsnævnet indstiller til Lægemiddelstyrelsen

Medicintilskudsnævnet, som er Lægemiddelstyrelsens lægefaglige rådgivende nævn i spørgsmål om medicintilskud, indstiller til Lægemiddelstyrelsen om lægemidlers tilskudsstatus.

Åbenhed om revurderingsprocessen

Der har fra starten været lagt vægt på åbenhed om revurderingsprocessen, og vi informerer løbende om alle aktiviteter på revurderingsområdet.

Meddelelser om revurdering af tilskudsstatus, herunder procedurer, retningslinjer, lægemiddelgrupper, tidshorisonter, høringer, beslutninger m.v. offentliggøres her på hjemmesiden.

Meddelelse om eventuel høring samt afgørelser vil dog blive sendt per brev til de relevante parter og per e-mail til videnskabelige selskaber og paraplyorganisationerne for patientforeningerne.

Status for revurdering

Du kan læse mere i vores meddelelser om revurdering af tilskudsstatus samt se en oversigt over status for revurdering af lægemidlers tilskudsstatus fordelt på ATC-grupper.

Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på nyheder, vil du modtage nyheder om revurdering af tilskudsstatus samt øvrige nyheder om tilskud til medicin. Sæt flueben i kategorien Tilskud til medicin, som ligger under Medicin og medicinsk udstyr.