Midlertidig dispensation fra kravet om elektronisk recept

24. maj 2022

På grund af tekniske problemer hos FMK dispenserer Lægemiddelstyrelsen midlertidigt fra de krav om elektronisk recept, som findes i receptbekendtgørelsen. Det betyder, at der den 24. maj 2022 og indtil Lægemiddelstyrelsen meddeler andet kan anvendes papirrecept, faxrecept eller telefonrecept ved ordination i alle de tilfælde, hvor der normalt er krav om elektronisk recept.

Ved ordination af § 4 lægemidler skal recepten påføres lægens cpr-nummer.

Spørgsmål om de tekniske problemer med FMK skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen på tlf.nr. 32686900.