Midlertidig dispensation fra kravet om elektroniske recepter

23. juni 2022, Opdateret 24. juni 2022

På grund af tekniske problemer med NemID/NemLog-in dispenserer Lægemiddelstyrelsen midlertidigt fra de krav om elektronisk recept, som findes i receptbekendtgørelsen. Det betyder, at der den 23. juni 2022 og indtil Lægemiddelstyrelsen meddeler andet kan anvendes papirrecept, faxrecept eller telefonrecept ved ordination i alle de tilfælde, hvor der normalt er krav om elektronisk recept.

Ved ordination af § 4 lægemidler skal recepter af sikkerhedshensyn påføres lægens cpr-nummer. Hvis lægen bruger fax eller telefonrecept til at videreformidle recepten til apoteket, udleveres cpr-nummeret ikke til borgeren.

I nogle tilfælde er det også muligt at logge på FMK-online, hvor læger kan benytte medarbejder-signatur eller privat signatur, som alternativ til recepten på papir, fax eller telefon.

Spørgsmål om de tekniske problemer med NemID/NemLog-in skal rettes til Digitaliseringsstyrelsen på tlf.nr. 33925200.