Opdatering af den vejledende dopingliste

27. juni 2022

Lægemiddelstyrelsen har nu vurderet at følgende stoffer er doping og derfor et reguleret stof:

Listen er opdateret med følgende nye stoffer:

darbepoitin alfa
1-testosterone

Det betyder at disse stoffer indsættes på vores liste over stoffer, som vi har vurderet, falder ind under § 1 i dopingloven (lov nr. 232 af 21. april 1999 med senere ændringer). Stoffer omfattet af denne liste må ikke fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes, medmindre der er tale om anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål. Privatpersoner må kun besidde det med en recept fra en læge.

I tillæg til de to nye stoffer er listen også blevet opdateret med flere synonymer for en række tidligere vurderede stoffer. Listen er samtidig blevet formateret så stofferne og deres synonymer er samlet.
 
Listen omfatter kun stoffer, hvor Lægemiddelstyrelsen har foretaget en konkret vurdering, og er dermed ikke en udtømmende liste over alle stoffer, som falder ind under § 1 i dopingloven.  

Se listen: Liste over stoffer, som Lægemiddelstyrelsen har vurderet, falder ind under § 1 i Lov om forbud mod visse dopingmidler Nr. 232 af 21. april 1999

Ulovlig brug af doping er farligt

Dopingmidler misbruges som oftest i forsøg på at forbedre kroppens præstationsevne kunstigt og særligt ved udførelse af aktiviteter indenfor idrætten. Misbrug og indtagelse af stoffer omfattet af dopingloven kan have store sundhedsmæssige konsekvenser, særligt for under mennesker under fortsat udvikling.

Vær opmærksom på, at mange stoffer og lægemidler betragtes som doping, selvom de ikke er omfattet af 'lov om forbud mod visse dopingmidler'. Dopingmidlerne på idrætsverdenens liste (WADA) er alle mærkede og forsynet med information om, hvilket stof de indeholder. Læs mere på Anti Doping Danmarks hjemmeside www. Antidoping.dk