Operation PANGEA 2022: 500 pakker stoppet i tolden og 35 websteder anmeldt for ulovlig medicinhandel

20. juli 2022

I slutningen af juni gennemførtes årets udgave af Interpol-aktionen Operation Pangea XV, der er en global indsats imod illegal handel med lægemidler. Lægemiddelstyrelsen kører den danske del af aktionen sammen med Toldstyrelsen og politiet.

Det kan være sundhedsskadeligt og potentielt livsfarligt at købe ulovlig medicin på nettet. Hvis man køber lægemidler uden om det etablerede system, gambler man med sit helbred, for der er ingen garanti for fremstilling, indhold og virkning, når lægemidler sælges via sociale medier eller i netbutikker, som ikke er godkendt til at forhandle medicin. Ikke desto mindre er illegal handel med lægemidler et vedvarende problem både på globalt plan og i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen har et fast samarbejde med Toldstyrelsen om den løbende kontrol med ulovlige forsendelser igennem året, men herudover bliver der gjort en ekstraordinær indsats i forbindelse med den årlige Operation Pangea, der bliver udført samtidig i 94 lande i hele verden styret af Interpol. Formålet med den danske aktion har i år særligt været at få et overblik over det aktuelle trusselsbillede; Hvilke typer lægemidler bliver indført, hvilke lande kommer de fra, og hvor store mængder bliver identificeret i tolden.

Aktionen, som i år kørte fra d. 23.-30. juni, er dels udført i Det Internationale Postcenter, hvori cirka 500 lægemiddelforsendelser fra 27 udvalgte lande blev standset og kontrolleret. Dels har Lægemiddelstyrelsen gennemtrawlet internettet for ulovlige webbutikker, som sælger lægemidler uden tilladelse rettet imod danske kunder.

Kontrollerede lægemidler

Ud af i alt 501 kontrollerede forsendelser er 58 pakker sendt til videre sagsbehandling og eventuel analyse. De 58 forsendelser indeholder tilsammen over 8000 medicindoser i tabletter, kapsler eller hætteglas. Der er blandt andet tilbageholdt antibiotika og midler imod depression og stofskiftelidelser, men der er en klar overvægt af lægemidler til behandling af impotens og søvnbesvær. Desuden har Toldstyrelsen identificeret 32 forsendelser med forbudte dopingstoffer samt 31 sager med ulovlige euforiserende stoffer. Samtlige af disse sager er overdraget til politiet. De øvrige forsendelser er blevet frigivet til modtagerne sammen med information om, hvordan man som forbruger kan sikre sig, når man køber medicin på nettet.

Anmeldte netbutikker

Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af sin internetsøgning fundet 35 netbutikker med ulovligt lægemiddelsalg, som er blevet anmeldt til politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) med anmodning om efterforskning og om muligt lukning. Ingen af disse netbutikker har det lovpligtige grønne eller blå EU-logo, som viser, at butikken er godkendt til at sælge medicin til mennesker (det grønne logo) eller dyr (det blå logo).

Størstedelen af webbutikkerne sælger potenslægemidler, som præsenteres med navne som ’Generic Viagra’, ’Viagra Super Active’, ’Viagra Professional’, ’Generic Cialis’ og ’Cialis Super Active’. Der findes ingen godkendte lægemidler med disse navne. Herudover sælges potenslægemidler som Kamagra Oral Jelly, Fildena og Tadalista, men ingen af disse lægemidler er godkendt til salg i Danmark og er derfor ulovlige at sælge til danske forbrugere. En enkelt af de anmeldte webbutikker annoncerer for salg af det euforiserende stof Ecstasy (MDMA).

Den internationale aktion

Ud over anmeldelser til dansk politi om ulovlige hjemmesider og om de lægemidler og ulovlige stoffer, der er tilbageholdt i Tolden, er resultaterne fra den danske del af Operation Pangea XV blevet indberettet til Interpol. Interpol har i den samlede indsats, som kører i 42 lande, tilbageholdt 8329 pakker med ulovlige lægemidler, hvoraf cirka 40 procent indeholdt potenslægemidler. Interpol har endvidere undersøgt illegal handel med lægemidler via sociale medier, og konstaterer, at den ulovlige handel især finder sted på Facebook, Instagram og via TikTok.

Netop handlen på sociale medier, er også noget af det, som Lægemiddelstyrelsen har fokus på.

”Vi ser i stigende grad ulovlig handel på sociale medier med især præstationsfremmende stoffer, populært kaldet studydrugs, samt andre lægemidler som fx ulovlige slankemidler og potensmidler. Det er en farlig tendens, for der er absolut ingen kontrol og ingen sikkerhed med de lægemidler, der bliver solgt på den måde. Receptpligtig medicin skal altid ordineres af din egen læge, og hvis du køber medicin på nettet, bør det altid være i en netbutik, der bærer det grønne eller det blå EU-logo. Der er ingen lægemidler, der lovligt kan sælges via sociale medier,” siger chefkonsulent i Lægemiddelstyrelsen Karen Juul Jensen.

Hun fortæller videre, at årets Operation Pangea XV viser, at trusselsbilledet er som forventet.

”Der er heldigvis ingen overraskelser, så der er umiddelbart ikke nogen nye tendenser, vi ikke havde set komme. Men aktionen viser klart, at der fortsat er brug for den løbende kontrolindsats og også for en oplysningsindsats over for befolkningen, så man er klar over, at det kan være sundhedsfarligt – og ulovligt – at købe illegal medicin på nettet.”

Også Toldstyrelsen lægger vægt på, at aktionen dokumenterer behovet for vedvarende kontrol af hensyn til patientsikkerheden: 

”Vi har et løbende samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, hvor vi går målrettet efter ulovlig import af medicin, der bliver forsøgt indført fra lande uden for EU. Pangea-aktionerne giver os i den forbindelse vigtig viden om smuglingsmønstre både nationalt og internationalt, hvilket er med til at styrke vores generelle toldkontrol. Med den stigende nethandel er det vigtigt, at forbrugere er opmærksomme på, hvad de køber uden for EU. Køber man ulovlig medicin, har det ikke kun en økonomisk konsekvens i forhold til told og moms, men medicinen kan også udgøre en decideret sundhedsrisiko,” siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.

 

Fakta om Operation Pangea

Operation Pangea er en årlig verdensomspændende aktion mod ulovligt salg af lægemidler. Aktionen, som koordineres af Interpol, har til formål at:

  • Bekæmpe ulovligt lægemiddelsalg
  • Kontrollere forsendelser med ulovligt indførte lægemidler
  • Gøre opmærksom på de risici, som findes ved at købe lægemidler fra ulovlige forhandlere på internettet
  • Styrke samarbejdet mellem de deltagende landes myndigheder

Årets aktion, Operation Pangea XV, fandt sted i perioden 23.-30. juni 2022 med deltagelse af 42 lande.

Den danske indsats blev koordineret af Lægemiddelstyrelsen med deltagelse af Toldstyrelsen, politiet/NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) og Fødevarestyrelsen. Den danske indsats har omfattet: Toldkontrol i samarbejde med Toldstyrelsen i Det Internationale Postcenter i Københavns Lufthavn. Indberetning af antal tilbageholdte forsendelser til Interpol.

  • Internetsøgninger med henblik på identifikation af webbutikker/hjemmesider, hvorfra der forhandles lægemidler ulovligt. Anmeldelse af disse til politiet/NSK med henblik på efterforskning og (om muligt) lukning samt indberetning af webbutikkerne/hjemmesiderne til Interpol.
  • Oplysningskampagne i form af informationsmateriale vedlagt frigivne forsendelser, Go-Card-kampagne i uge 29-30 med information om sikker nethandel med lægemidler, samt oplysningskampagne på Lægemiddelstyrelsens SoMe-platforme om sikker handel med medicin og medicinsk udstyr.

 

Læs mere:

Interpols pressemeddelelse for de globale resultater af aktionen: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/USD-11-million-in-illicit-medicines-seized-in-global-INTERPOL-operation

Gode råd om sikker handel med lægemidler på nettet: koeb-og-salg-af-medicin-paa-internettet