Oral opløsning med ethosuximid ændrer tilskud fra generelt tilskud til klausuleret tilskud

28. oktober 2022

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at oral opløsning med ethosuximid ændrer tilskud til generelt klausuleret tilskud med virkning fra den 28. november 2022.

Oral opløsning med ethosuximid i styrken 50 mg/ml får med virkning fra den 28. november 2022 generelt klausuleret tilskud til ”Patienter med absencer, hvor behandling med ethosuximid kapsler ikke er mulig”.

Vi finder, bl.a. på baggrund af nye behandlingsvejledninger fra Dansk Neurologisk Selskab og fra National Institute for Health and Care Excellence for brugen af ethosuximid, at oral opløsning med ethosuximid opfylder kriterierne for generelt tilskud til patienter omfattet af den ovenstående klausul.

Denne beslutning erstatter den tidligere beslutning om, at oral opløsning med ethosuximid ændrer tilskud til generelt klausuleret tilskud til en anden klausul end ovenstående. Den tidligere beslutning bortfalder således.

Lægemiddelstyrelsen orienterer apotekerne, relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger om ændringen.

Generelt tilskud

Når medicin får generelt tilskud, betyder det, at alle patienter får automatisk tilskud til den pågældende medicin, når medicinen købes på recept på apoteket. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser

Generelt klausuleret tilskud

Hvis en medicin har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til medicinen. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser

Læs Lægemiddelstyrelsens afgørelse (pdf).

Læs Lægemiddelstyrelsens tidligere afgørelse for oral opløsning med ethosuximid (pdf).