Medicintilskuds­grænser

Opdateret 4. januar 2021

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).

Derudover afhænger tilskuddets størrelse også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Beløbene i skemaet nedenfor gælder fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra, ses af skemaet herunder.

Tilskudsgrænser for 2021

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra

Tilskud til personer
over 18 år

Tilskud til personer
under 18 år

0 - 1.010 kr.

0%

60%

1.010 - 1.685 kr.

50%

60%

1.685 - 3.660 kr.

75%

75%

Over 3.660 kr.

85%

85%

Personer over 18 år: Over 19.851 kr.
(egenbetaling= 4.270 kr.)

100%

Personer under 18 år: Over 24.341 kr.
(egenbetaling= 4.270 kr.)

100%

Eksempel

Dine medicinkøb i tilskudsperioden kan fx se sådan ud, hvis du er over 18 år:

Startdato for tilskudsperiode 10. januar 2021 – slutdato for tilskudsperiode 9. januar 2022.

Dato for køb

Tilskudspris

Saldo før køb

Saldo efter køb

Egenbetaling

Tilskud i %

10.01.2021

1010,00

0,00

1010,00

1010,00

0

27.02.2021

675,00

1010,00

1685,00

337,50

50

02.12.2021

900,00

1685,00

2585,00

225,00

75

23.12.2021

1075,00

2585,00

3660,00

268,75

75

28.12.2021

1000,00

3590,00

4590,00

150,00

85

Henstandsordning

Hvis du forventer, at din CTR-saldo bliver meget høj (omkring 19.000 kr.) i løbet af dit tilskudsår, kan du få en henstandsordning med dit apotek.

En henstandsordning er en aftale mellem en borger og et apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede medicin be­tales i 12 lige store dele. Egenbetalingen for 2021 er på 4.270 kr.. Det vil sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver på godt 356 kr. Dette beløb er ikke inklusive eventuelle gebyrer apoteket måtte have.

Spørg om henstandsordning på dit apo­tek.

Her kan du læse mere om tilskud og priser.

Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen

Tilskud til medicinsk cannabis bliver beregnet separat i Lægemiddelstyrelsens nyoprettede Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C).

De særlige beløbsgrænser for tilskud til cannabis produkter

Samlet udgift pr. tilskudsperiode (12 mdr.)

Tilskud

Egenbetaling

0 - 20.000 kr.

50 %

Op til 10.000 kr.

20.000 kr.-

0 %

Hele produktets pris

For patienter med gældende terminalbevilling

100 %

Ingen egenbetaling

Ministeren kan justere grænserne to gange om året.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...