Medicintilskuds­grænser

Opdateret 9. december 2019

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).

Derudover afhænger tilskuddets størrelse også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Beløbene i skemaet nedenfor gælder fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra, ses af skemaet herunder.

Tilskudsgrænser for 2019

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra

Tilskud til personer
over 18 år

Tilskud til personer
under 18 år

0 - 980 kr.

0%

60%

980 - 1.625 kr.

50%

60%

1.625 - 3.520 kr.

75%

75%

Over 3.520 kr.

85%

85%

Personer over 18 år: Over 19.078 kr.
(egenbetaling= 4.110 kr.)

100%

Personer under 18 år: Over 23.428 kr.
(egenbetaling= 4.110 kr.)

100%

Eksempel

Dine medicinkøb i tilskudsperioden kan fx se sådan ud, hvis du er over 18 år:

Startdato for tilskudsperiode 10. januar 2019 – slutdato for tilskudsperiode 9. januar 2020.

 

Dato for køb

Tilskudspris

Saldo før køb

Saldo efter køb

Egenbetaling

Tilskud i %

10.01.2019

980,00

0,00

980,00

980,00

0

27.02.2019

645,00

980,00

1625,00

322,50

50

02.12.2019

900,00

1625,00

2525,00

225,00

75

23.12.2019

995,00

2525,00

3520,00

248,75

75

28.12.2019

1000,00

3520,00

4520,00

150,00

85

Tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen

Tilskud til medicinsk cannabis bliver beregnet separat i Lægemiddelstyrelsens nyoprettede Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C).

De særlige beløbsgrænser for tilskud til cannabis produkter

Samlet udgiftper tilskudsperiode (12 mdr.)

Tilskud

Egenbetaling

0 - 20.000 kr.

50 %

Op til 10.000 kr.

20.000 kr.-

0 %

Hele produktets pris

For patienter med gældende terminalbevilling

100 %

Ingen egenbetaling

Ministeren kan justere grænserne to gange om året.


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...