Medicintilskuds­grænser

Opdateret 5. januar 2018

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).

Derudover afhænger tilskuddets størrelse også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Beløbene i skemaet nedenfor gælder fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet.

Sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra, ses af skemaet herunder.

Tilskudsgrænser for 2018

Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler
før tilskud er trukket fra

Tilskud til personer
over 18 år

Tilskud til personer
under 18 år

0 - 965 kr.

0%

60%

965 - 1.595 kr.

50%

60%

1.595 - 3.455 kr.

75%

75%

Over 3.455 kr.

85%

85%

Personer over 18 år: Over 18.688 kr.
(egenbetaling= 4.030 kr.)

100%

Personer under 18 år: Over 22.968 kr.
(egenbetaling= 4.030 kr.)

100%

Eksempel

Dine medicinkøb i tilskudsperioden kan fx se sådan ud, hvis du er over 18 år:

Startdato for tilskudsperiode 10. januar 2018 – slutdato for tilskudsperiode 9. januar 2019.

0

Dato for køb

Tilskudspris

Saldo før køb

Saldo efter køb

Egenbetaling

Tilskud i %

10.01.2018

965,00

0,00

965,00

965,00

0

27.02.2018

630,00

965,00

1595,00

315,00

50

02.12.2018

900,00

1595,00

2495,00

225,00

75

23.12.2018

960,00

2495,00

3455,00

240,00

75

28.12.2018

1000,00

3455,00

4455,00

150,00

85

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.