Sådan virker vaccinen imod abekopper

12. august 2022

Her kan du få overblik over godkendelse, effekt og bivirkninger fra Imvanex-vaccinen imod abekopper.

Vaccinen Imvanex blev godkendt til beskyttelse imod kopper af EU-kommissionen d. 31. juli 2013, og den 22. juli 2022 godkendte EU-kommissionen også vaccinen til beskyttelse imod abekopper. Imvanex er ligeledes godkendt til beskyttelse imod både kopper og abekopper i USA og Canada.

Vaccinen er forud for godkendelsen til beskyttelse imod abekopper blevet undersøgt i studier, hvor det er dokumenteret, at vaccinen kan forventes at give en betydelig beskyttelse imod sygdom og død. Fordi abekopper er en meget sjælden sygdom, er Imvanex i alle lande godkendt til vaccination mod abekopper under ”særlige vilkår”, da det ikke har været muligt at indhente fuldstændige oplysninger om lægemidlets effekt over for sygdommen.

Imvanex er godkendt til voksne personer (18 år og derover) og skal gives i to doser med mindst 28 dages mellemrum. Herefter går der yderligere 14 dage, før vaccinen kan forventes at have fuld effekt.

Om vaccinens bivirkninger

Imvanex er baseret på en stærkt svækket stamme af vaccinevirus. Den har derfor en langt mildere bivirkningsprofil end de oprindelige koppevacciner, der tidligere er blevet anvendt under den globale udryddelseskampagne imod kopper.

Som ved alle andre lægemidler kan der dog være bivirkninger fra vaccinen, som det kan være en god ide at være forberedt på, når man skal vaccineres.

De mest almindelige bivirkninger, der er blevet observeret i de kliniske studier, er reaktioner på indstiksstedet i form af smerte, ømhed, rødme, kløe og hævelse. Bivirkningerne karakteriseres som lette til moderate og går typisk over i løbet af en uges tid efter vaccinationen.

Andre hyppigt forekommende bivirkninger er de almindelige systemiske reaktioner, som er typiske for vacciner, f.eks. feber, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kvalme og kulderystelser. Selv om symptomerne kan føles ubehagelige, er de ufarlige og går over af sig selv.

Herudover er der registreret sjældnere former for bivirkninger, som indgår i produktresumeet for vaccinen. Du kan finde produktinformation om vaccinen imod abekopper hos Det Europæiske Lægemiddelagentur her: Imvanex | European Medicines Agency (europa.eu)

Du kan også finde et samlet skema over almindelige og sjældne bivirkninger og læse mere om vaccinen imod abekopper her:
Retningslinjer for håndtering af abekopper (Sundhedsstyrelsen)
Faglig vurdering af vaccination mod abekopper (Sundhedsstyrelsen)

Det er langt fra alle, der oplever bivirkninger efter vaccination, men hvis man oplever symptomer, som man mistænker, kan være bivirkninger fra vaccinationen, er det en god idé at tjekke indlægssedlen for vaccinen for, om der er tale om en kendt bivirkning, der går over igen.

Hvis man er i tvivl eller har brug for behandling, er det en god idé at kontakte sin læge. Læger har pligt til at indberette formodede bivirkninger for Imvanex til Lægemiddelstyrelsen. Både læger og borgere kan indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.