Sidste frist for ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr er 14. december 2022

28. november 2022

Sidste frist i 2022 for ansøgninger om eksportcertifikater for medicinsk udstyr er den 14. december 2022.

Ansøgninger vi modtager efter denne dato, bliver betragtet som modtaget den 1. januar 2023.