Sidste frist for modtagelse af ansøgninger om virksomhedstilladelser er 22. december 2022

28. november 2022

Ansøgninger om virksomhedstilladelser modtages senest den 22. december 2022. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2023.

Gebyrsatser og undtagelser

Ansøgninger, som er gebyrbelagt i 2022, og som modtages senest 31. december 2022, vil blive opkrævet ansøgningsgebyr svarende til 2022-takster.

Ansøgninger om nedlæggelse af virksomhedstilladelse i 2022, som modtages senest d. 31. december 2022, og hvor dette umiddelbart kan efterkommes, vil blive betragtet som modtaget i 2022. Dette er også tilfældet selvom tilladelsen først nedlægges i 2023. Der vil dermed ikke blive opkrævet årsgebyr for tilladelsen i 2023.

Lukkedage i Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen har lukket fra 24. december 2022 til 1. januar 2023 - begge dage inklusive.