Sikkerhedsopdatering for COVID-19 vacciner (2022, nr. 5)

17. maj 2022

Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Spikevax (Moderna)

Vaxzevria (AstraZeneca)

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

Nuvaxovid (Novavax)

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har udgivet en ny sikkeropdatering for de godkendte COVID-19 vacciner. Den engelske version kan læses her, og gengiver hovedpunkterne fra mødet i den europæiske bivirkningskomité, PRAC, som fandt sted den 2.-5. maj 2022 (et resume af mødet findes her).

I den seneste periode har der ikke været nye sikkerhedsvurderinger, der har givet anledning til ændringer i sikkerhedsprofilerne for vaccinerne. EMA bekræfter, at fordelene ved alle godkendte COVID-19 vacciner fortsat opvejer vaccinernes risici i betragtning af risikoen for COVID-19-sygdom og relaterede komplikationer, herunder hospitalsindlæggelse og død.