Situationen i Ukraine og indflydelse på sagsbehandlingstiderne og prioritering af sagsafvikling

7. marts 2022

Lægemiddelstyrelsen har på baggrund af situationen i Ukraine opgaver forbundet med forsyning af lægemidler til det danske marked.

Situationen i Ukraine kan få indflydelse på vores overholdelse af sagsbehandlingstiderne for ansøgninger om markedsføringstilladelser, variationer og forlængelser samt ansøgninger om parallelimport, idet lægemidler, som vil skulle kunne finde anvendelse oftere i den nuværende krisesituation, vil blive behandlet først - og særligt de ansøgninger, som er af betydning for, om lægemidlet kan komme på markedet.

I Lægemiddelstyrelsen gør vi dog fortsat, hvad vi kan for at sagsbehandle inden for fristerne.

Man kan som altid skrive til godkendelse@dkma.dk, hvis man som lægemiddelfirma har indsendt en ansøgning og man mener sagsbehandlingen er af afgørende betydning for at lægemidlet kan blive markedsført.