Stabilt antal indberettede bivirkninger ved børnevaccinationer

27. april 2022

Ny rapport viser en fortsat høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet samt et stabilt antal indberetninger af formodede bivirkninger ved børnevaccinationer.

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen har netop udgivet en statusrapport om børnevaccinationsprogrammet. Den beskriver vaccinationsprogrammet, tilslutningen til og effekter af vaccinerne og indberettede formodede bivirkninger.

Rapportens hovedkonklusion er, at der fortsat er stor tilslutning til børnevaccinationsprogrammet.

Lægemiddelstyrelsen har for rapportperioden 2019-2021 modtaget omkring 600 indberetninger af formodede bivirkninger i relation til børnevaccinationsprogrammet om året. 

Langt de fleste bivirkningsindberetninger handler om reaktioner på vaccinationsstedet (indstikstedet) og andre kendte bivirkninger som feber, søvnforstyrrelser, hovedpine og træthed.

Det samlede årlige antal indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i børnevaccinations-programmet har været stabilt siden 2017. 

Lægemiddelstyrelsen og det fælles europæiske myndighedssamarbejde har ikke identificeret signaler om nye eller ændrede risici ved vaccinerne, der indgår i børnevaccinationsprogram-met, på baggrund af bivirkningsindberetninger modtaget i perioden 2019-2021.

Om børnevaccinationsprogrammet

Vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet består af vacciner mod DiTeKiPol-Hib, Pneumokok, MFR, HPV samt booster af DiTeKiPol. I 2019 blev HPV-vaccination for drenge en fast del af børnevaccinationsprogrammet. 

I influenzasæsonen 2021/22 har børn mellem 2-6 år desuden fået tilbudt influenzavaccine, ligesom børn +5 år har været omfattet af Covid19 vaccinationstilbuddet. 

Bivirkninger i relation til influenzavacciner 

Lægemiddelstyrelsen har modtaget og behandlet i alt 47 indberetninger om formodede bivirkninger i alderen 2-6 år (aldersgruppen, der tilbydes vaccinen). De hyppigste indberettede formodede bivirkninger er feber, hovedpine, muskelsmerter og utilpashed, der alle er kendte almindelige bivirkninger til vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen og det fælles europæiske myndighedssamarbejde har ikke identificeret signaler om nye eller øgede risici ved influenzavaccine til 2-6-årige.

Bivirkninger i relation til COVID-19-vacciner 

Lægemiddelstyrelsen har modtaget og behandlet i alt 366 indberetninger om formodede bivirkninger hos børn i aldersgrupperne 5-15 år i relation til Covid-19 vaccine – den aldersgruppe, Sundhedsstyrelsen har valgt at afgrænse rapporten til. 

Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger er milde og moderate, og det er hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger, f.eks. feber, træthed, hovedpine, kvalme, opkast, og hævede lymfeknuder. 

Lægemiddelstyrelsen har modtaget og behandlet 7 sager om betændelse i hjertet (myokarditis). Der er ikke identificeret nye risici i forbindelse med disse sager.

Den generelle bivirkningsprofil i aldersgrupperne 5-15 år er sammenlignelig med det observerede i den øvrige del af befolkningen.

I rapporten indgår også information om hvor mange vaccinedoser, der er givet. 

Link

Læs mere i Statusrapport - Børnevaccinationsprogrammet 2019-2021

Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse om rapporten