XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Stærkere rolle til EMA i EU’s kriseberedskab for håndtering af lægemidler og medicinsk udstyr

2. marts 2022

Første marts trådte den nye EU-forordning i kraft, som øger beføjelserne til Det Europæiske Lægemiddelagentur i forbindelse med sundhedskriser såsom COVID-19-pandemien. Dermed vil EU stå stærkere i sin fælles krisestyring og beredskab inden for lægemidler og medicinsk udstyr.

Under COVID-19-pandemien har EMA etableret nye strukturer og processer for at sikre forsyningen af vacciner og lægemidler samt medicinsk udstyr og værnemidler til den europæiske befolkning. Flere af disse processer har vist sig at fungere så godt, at EU-kommissionen har implementeret dem permanent i en ny forordning, og samtidig tilføjet flere andre opgaver, der samlet set vil styrke EMA’s rolle ved andre fremtidige sundhedskriser.

EMA er nu ansvarlig for at overvåge mangel på medicin, der vil kunne føre til en krisesituation samt rapportere om forsyningsudfordringer på kritiske lægemidler under en krise. Agenturet skal på sigt også koordinere EU/EØS-landenes håndtering af mangel på kritisk medicinsk udstyr og in vitro-diagnostik i krisesituationer.

I løbet af de kommende uger og måneder vil EMA oprette en række nye organer og formalisere de eksisterende organer til at forvalte de nye opgaver. Der er endvidere oprettet et sekretariat til støtte for 12 ekspertpaneler for medicinsk udstyr med henblik på at forbedre sikkerheden for medicinsk udstyr, der markedsføres i EU/EØS. Ekspertpanelerne er hidtil blevet forvaltet af Kommissionens Fælles Forskningscenter.

Læs mere på EMA’s hjemmeside