Sundhedsministeren har aktiveret det statslige lægemiddelberedskab delvist til den 30. juni 2022

28. februar 2022

Lægemiddelstyrelsen har indstillet til, at sundhedsministeren aktiverede det statslige lægemiddelberedskab delvist frem til den 30. juni 2022 på baggrund af COVID-19-pandemiens afledte effekter. Sundhedsministeren har på denne baggrund den 24. februar 2022 besluttet at aktivere beredskabet delvist fra den 1. marts 2022 til den 30. juni 2022.

Den nuværende aktivering af lægemiddelberedskabet udløber 28. februar 2022. Lægemiddelstyrelsen har indstillet til sundhedsministeren, at det statslige lægemiddelberedskab på ny bør aktiveres delvist frem til den 30. juni 2022, da der fortsat vil være behov for at kunne gennemføre en række særlige tiltag for at sikre forsyningen med kritiske lægemidler.

På den baggrund har sundhedsministeren den 24. februar 2022 besluttet delvist at aktivere det statslige lægemiddelberedskab. Den delvise aktivering betyder, at § 4, § 7 og § 17 i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet aktiveres fra den 1. marts 2022 frem til den 30. juni 2022 sammen med den allerede aktiverede § 20.

Lægemiddelstyrelsen vil løbende følge udviklingen, herunder om der måtte være fagligt grundlag for at indstille til en forlængelse af aktiveringen af de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Reglerne om lægemiddelberedskabet findes i lægemiddellovens §§ 76-76 b og bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet.