Tilskuddet til en række insuliner ændres – langt de fleste patienter vil fortsat få tilskud

17. marts 2022, Opdateret 12. september 2022

Fra og med den 19. september 2022 ændres tilskuddet til en række insuliner. Mange patienter vil ikke blive berørt, men hvis din insulin ændrer tilskudsstatus, skal du drøfte din fremtidige behandling med din læge.

Mange patienter er i behandling med et af de insuliner, der også efter den 19. september 2022 vil have generelt tilskud uden klausul. En oversigt over disse insuliner finder du på dette link (’den grønne liste’ side 1). Med andre ord: hvis din insulin fremgår af den grønne liste, skal du ikke foretage dig noget.

Omkring 58.000 patienter er i behandling med et af de insuliner, der ændrer tilskud. Hvis du er en af dem, skal du sammen med din læge – og inden den 19. september 2022 – tage stilling til den fremtidige behandling. 

På dette link finder du en liste over de insuliner, der får klausuleret tilskud (’den gule liste’ på side 2)

Hvis du er i behandling med et af disse insuliner, skal din læge tage stilling til, om du er omfattet af tilskudsklausulen. Hvis du allerede er velbehandlet, er du normalt omfattet af klausulen og skal derfor blot have en ny recept fra lægen, hvor det er markeret, at du opfylder klausulen. I 2021 indløste ca. 51.000 personer recept på et af de insuliner, der i dag har generelt tilskud, og som fremover får klausuleret tilskud. 

På dette link finder du også en liste over de insuliner, der fra og med den 19. september mister det generelle tilskud (’den røde liste’ på side 3)

Hvis du er i behandling med et af de insuliner, der fremgår af den røde liste, skal du som udgangspunkt skifte til et andet insulin, der virker lige så godt, for fortsat at få tilskud. I 2021 indløste ca. 6.700 personer recepter på et af de insuliner, der mister det generelle tilskud. 
Din læge kan søge om enkelttilskud på dine vegne, hvis der er en særlig grund til, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige for dig.

Din læge er orienteret om ændringerne

Lægemiddelstyrelsen har orienteret landets praktiserende læger om ændringerne, ligesom sygehuslægerne er blevet informeret. Desuden har Lægemiddelstyrelsen informeret de relevante lægevidenskabelige selskaber og har tæt dialog med patientforeninger, herunder Diabetesforeningen.

Ydermere har Lægemiddelstyrelsen udarbejdet et informationsark til patienter om tilskudsændringerne, som du også finder vedhæftet her. Informationsarket er sendt til landets apoteker, og vi har bedt apotekerne dele det ud til de kunder, der køber et af de berørte insuliner. Vi har også bedt apotekerne om at opfordre kunderne til at tale med lægen om den fremtidige behandling, hvis de er omfattet af ændringerne. 

Information på andre sprog

Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet informationsark om tilskudsændringerne på flere sprog for at sikre, at vores information når ud til så mange som muligt.
Du kan som borger eller fagperson hjælpe med at dele det oversatte informationsark med medborgere, der ikke læser dansk. Informationsarket er oversat til følgende sprog: arabisk, engelsk, tyrkisk, farsi, urdu og somali.

Hvorfor ændres tilskuddet til nogle insuliner?

Vi ændrer tilskuddet, fordi nogle insuliner kun bør bruges af bestemte patienter, eller fordi det ene insulin er dyrere end et andet, som er lige så effektivt. Ændringerne tager udgangspunkt i anbefalinger fra Medicintilskudsnævnet fra den 18. november 2021. Siden er der sket væsentlige prisændringer for nogle af de hyppigst anvendte insuliner, hvilket Lægemiddelstyrelsen har taget højde for i sin afgørelse. 

Links

Oversigt over tilskudsstatus for insuliner pr. 19. september 2022 (pdf)

Alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for insuliner (pdf)

Lægemiddelstyrelsens afgørelse om den nye tilskudsstatus for insuliner (pdf)