Udskydelsen af frist for at ansøge om at blive europæisk referencelaboratorie for IVD

21. december 2022

I Danmark er Lægemiddelstyrelsen den kompetente myndighed for IVD og skal derfor vurdere ansøgninger fra eventuelle danske interessenter/kandidatlaboratorier. Styrelsen sender herefter ansøgningerne videre til EU-Kommissionen for videre vurdering og udpegning.

I den forbindelse bør man være opmærksom på, at fristen for at sende ansøgning til Lægemiddelstyrelsen er udskudt til d. 19. januar 2023 kl. 12.

Denne ændring sker, blandt andet på grund af anmodninger om mere tid til at udarbejde ansøgninger fra flere af de kandidater, Lægemiddelstyrelsen har været i dialog med. Udskydelse af ansøgningsfristen er set lignende blandt andre europæiske myndigheder, som Lægemiddelstyrelsen har været i løbende dialog med.