Vil du være med til at debattere etiske standarder for brug af sundhedsdata?

7. marts 2022

Mandag den 28. marts 2022 inviterer Lægemiddelstyrelsen til dataetisk samtalesalon på Islands Brygge i København (og virtuelt). 

Borgere, virksomheder og myndigheder skaber hver dag en stor mængde data. Det er fx data om medicinforbrug og medicinbivirkninger. Noget af den data bruger Lægemiddelstyrelsen til at løse sine daglige opgaver.

Vi vil i Lægemiddelstyrelsen gerne sikre, at vi lever op til de højeste etiske standarder i vores arbejde med borgernes data. Derfor arbejder vi på et dataetisk charter – et dokument, der skal fungere som et pejlemærke for hvilke værdier, der skal styre vores arbejde med data.

Det kan fx være værdier som gennemsigtighed, lighed, retfærdighed og ansvarlighed.

Det er afgørende for Lægemiddelstyrelsen, at det dataetiske charter afspejler både eksperter og almindelige borgeres syn på dataetik. For at hente input til udformningen af vores dataetiske charter vil vi derfor gerne invitere alle interesserede borgere til en dataetisk samtalesalon den 28. marts 2022 fra kl. 15-18 på Axel Heides Gade 1, København S.

Arrangementet vil bestå af oplæg fra:

  • Thomas Ploug, Professor med speciale i anvendt etik på Aalborg Universitet
  • Klemens Kappel, Professor med speciale i social epistemologi og bioetik fra Københavns Universitet
  • Morten Freil, Direktør for Danske Patienter

Læs mere om oplægsholderne her:

Thomas Ploug
Klemens Kappel
Morten Freil

Oplæggene vil bliver efterfulgt af en paneldebat og spørgsmål fra publikum.

Lægemiddelstyrelsens direktør, Lars Bo Nielsen byder velkommen.

Tilmelding

Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser (først til mølle).

Uanset om du ønsker at følge med online eller deltage fysisk ind i Lægemiddelstyrelsen, så skal du tilmelde dig her:

Tilmelding til dataetisk samtalesalon

Linket til at følge med online vil blive sendt til alle tilmeldte umiddelbart før den 28. marts.