89 nye lægemidler indstillet til godkendelse i EU i 2022

23. februar 2023

Det europæiske lægemiddelagentur EMA indstillede i 2022 i alt 89 nye lægemidler til markedsføringstilladelse i EU. Covid-19 og abekopper fyldte en del i 2022.

Også i 2022 havde håndtering af covid-19 høj prioritet for de europæiske lægemiddelmyndigheder – og det samme kom til at gælde for abekopper, da dén sygdom i løbet af året bredte sig i enkelte europæiske lande.

Derfor indeholder EMAs oversigt over nye lægemidler og behandlinger i 2022 de vigtigste anbefalinger om vacciner og behandlinger i forhold til disse to sygdomme. Men også en lang række lægemidler mod andre sygdomme blev sidste år indstillet af EMA til markedsføringstilladelse, og samlet har EMA indstillet 89 nye lægemidler til markedsføringstilladelse i EU.

Efter EMA har indstillet et lægemiddel til markedsføringstilladelse i EU, så er det efterfølgende Europa-Kommissionen, der godkender indstillingen. Herefter kan lægemidlet lovligt markedsføres i alle EU-lande.

Når et lægemiddel er taget i brug EU, så overvåger EMA og lægemiddelmyndigheder i EU-landene lægemidlets kvalitet og sikkerhed. I Danmark varetager Lægemiddelstyrelsen den opgave.

Ny viden fører til opdatering af produktinformationen

Både i EU og global opstår hele tiden ny viden om lægemidler, deres effekt og bivirkninger. Det betyder i nogle tilfælde, at produktinformationen om et lægemiddel bliver opdateret.

For eksempel førte ny viden om lægemidlers sikkerhed i 2022 til, at produktinformationen om 467 lægemidler blev opdateret. Denne løbende opdatering betyder, at både borgere og sundhedsprofessionelle hele tiden har det mest opdaterede faglige grundlag at træffe beslutninger om brug af lægemidler på.

Lægemiddelstyrelsen i europæisk top-5

Trods vores lands beskedne størrelse i europæisk sammenhæng, så ligger Danmark i top-5 i EU, når man måler på, hvilke lande, der står for den største andel af godkendelserne af lægemidler i Europa.

På vores hjemmeside findes information om antallet af sager om godkendelse af lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har ansvar for. Opgørelsen er fordelt på de forskellige godkendelsesprocedurer, de europæiske lægemiddelmyndigheder anvender.

Lægemidler til dyr

EMA har desuden offentliggjort en oversigt over de lægemidler til dyr, som agenturet har indstillet til godkendelse i 2022. Her er der tale om i alt 10 nye lægemidler.

Læs EMAs oversigt over lægemidler til mennesker i 2022

Læs EMAs oversigt over lægemidler til dyr i 2022

Læs om de sager om godkendelse af lægemidler i EU, som Lægemiddelstyrelsen er involveret i