Aduvanz 30 mg trukket tilbage – tjek dine pakninger og kapsler

9. juni 2023

Patienter, der er i behandling med ADHD-medicinen Aduvanz 30 mg fra leverandøren Takeda Pharma, skal hurtigst muligt tjekke de pakninger, de har liggende. Som følge af en fejl kan enkelte pakker indeholde Aduvanz 70 mg. Der er tydelig forskel i farven på de to typer kapsler. Patienterne bliver informeret via e-Boks.

Ét specifikt batch (parti) af ADHD-lægemidlet Aduvanz 30 mg er af leverandøren Takeda Pharma blevet trukket tilbage fra landets apoteker, hospitaler og grossister. Det skyldes, at enkelte pakninger i batchet – som følge af en fejl hos producenten – indeholder kapsler af væsentlig højere styrke, end der står på pakningerne. Der er i enkelte pakker kommet Aduvanz 70 mg i stedet for 30 mg – altså en højere styrke end der fremgår af pakningen.

Batchen er blevet trukket tilbage fra grossister, apoteker og hospitaler.

Der kan være alvorlige bivirkninger ved at indtage 70 mg-kapsler i stedet for 30 mg-kapsler. Det gælder for alle, som ikke er vant til at indtage en sådan dosis – men især børn er i højere risiko for alvorlige bivirkninger.

Det er derfor meget vigtigt, at alle, der tager Aduvanz 30 mg-kapsler, tjekker deres medicin.

Tjek lot-nummer og udløbsdato på pakningen

Fejlen forekommer kun i ét specifikt batch. Derfor skal man som forældre eller patient kigge nøje på pakningen og se, om den har lot-nummeret 3206352D med udløbsdatoen 01/2025.

Hvis patienter har pakninger af Aduvanz 30 mg med netop dette lot-nummer og denne udløbsdato liggende, er det meget vigtigt at tjekke indholdet af pakningerne, dvs. selve kapslerne.

Herunder finder du to illustrationer (kilde: Medicin.dk), der viser hhv. en 30 mg-kapsel med farvekombinationen hvid/lyserød og ’30 mg’ anført på kapslen samt en 70 mg-kapsel, der har farvekombinationen lyserød/blå og har ’70 mg’ anført på kapslen.

I pakninger med fejl vil alle kapslerne i pakningen være af styrken 70 mg, dvs. farvekombinationen lyserød/blå.

Sådan gør du som patient   

Hvis du i en pakning med Aduvanz 30 mg finder, at kapslerne har farvekombinationen lyserød/blå – dvs. 70 mg-kapsler – så skal du med det samme ophøre med at benytte kapsler fra den pågældende pakning.

I stedet skal du hente en ny pakning af Aduvanz 30 mg på apoteket. Dér kan du få pakningen med forkerte kapsler byttet til en ny pakning.

Hvis du allerede har indtaget kapsler med forkert styrke, bør du kontakte egen læge.

Hvis du i din pakning med Aduvanz 30 mg kun finder kapsler i farvekombinationen hvid/lyserød – dvs. de korrekte 30 mg-kapsler – kan du fortsætte med at indtage medicinen som vanligt.

Er du i tvivl, så kontakt din læge eller et apotek.

I den nærmeste fremtid vil alle patienter, der i perioden fra midten af januar 2023 til den 22. maj 2023 har fået udleveret en pakke med Aduvanz 30 mg, desuden blive informeret via et brev i e-Boks.

Det ved vi om omfanget af fejlen

Der er som nævnt tale om en fejl i kun ét batch (parti) af Aduvanz 30 mg.

Batchen omfatter i alt 1000 pakninger distribueret til Danmark, og nye informationer fra leverandørens undersøgelse viser, at det ikke kan udelukkes, at op til fem pakninger er omfattet af fejlen. Heraf er på nuværende tidspunkt én pakning identificeret. Det vil sige, at maksimalt fire pakninger mærket som 30 mg-kapsler kan indeholde 70 mg-kapsler.

Det pågældende batch har været på det danske marked i perioden 12. januar – 22. maj 2023. 

Billeder

Aduvanz 30 mg:

Billede af pille: Aduvanz 30 mg

Aduvanz  70 mg:

Billede af pille: Aduvanz 70 mg