Ændring af rapportering for visse cannabisprodukter fra 1. januar 2024

6. december 2023
FNs kontrolorgan, International Narcotics Control Board (INCB) har besluttet at ændre på måden cannabisbaserede produkter skal angives og registreres i forhold til reglerne for euforiserende stoffer. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2024.

Hidtil har alle cannabisprodukter skulle angives ud fra mængden af cannabis i tørvægt, som er blevet brugt til fremstilling af produktet. Når der ikke var tale om tørret cannabisprodukter, skulle der derfor bruges en omregningsfaktor. Det kan fx være kapsler, orale dråber, mundhuleolie eller -spray, ekstrakter samt lignende formuleringer og produktformer.  INCB ønsker med ændringen at gå væk fra bruges af omregningsfaktoren for cannabis.

Cannabisblomst skal stadig angives som mængden af tørret cannabis, men cannabistilberedninger skal angives på baggrund af delta-9-THC-indhold. 

Cannabisprodukter, som ikke er cannabisblomst, skal derfor fra. 1. januar 2024 angives efter indholdet af delta-9-tetrahydrocannabinol, fx 10 mg pr. kapsel eller 27 mg/ml mundhulespray. 

Ændringen kommer til at påvirke virksomheders ansøgning om import/eksportcertifikater, destruktionsansøgninger samt årsindberetninger for kalenderåret 2024 (som skal indsendes 31. januar 2025). Derudover vil det påvirke cannabisdyrkende virksomheders kvartalsindberetning. Ændringer ifm. kvartalsindberetningen meldes ud direkte til de berørte virksomheder, når nyt indberetningsskema er klart. Indtil da skal det nuværende skema bruges.

Lægemiddelstyrelsen har i forbindelse med ændringen opdateret dokumentet Virksomheders håndtering af cannabis iht. bekendtgørelse om euforiserende stoffer (pdf).