Ændring af udleveringsgruppe for suxamethonium i lægemiddelformerne injektionsvæske og injektions /infusionsvæske

9. juni 2023

Godkendte lægemidler med suxamethonium i lægemiddelformerne injektionsvæske og injektions /infusionsvæske anvendes alle til afslappelse af tværstribet muskulatur under generel anæstesi. Det gælder for dem alle, at de kun bør administreres af, eller under nøje overvågning af en kvalificeret anæstesilæge, og kun hvor der er tilstrækkelige faciliteter til intubation og kunstig ventilation.

Lægemiddelstyrelsen blev gjort bekendt med at de godkendte lægemidler med suxamethonium i lægemiddelformerne injektionsvæske og injektions /infusionsvæske ikke havde samme udleveringsgruppe hvilket ikke var hensigtsmæssigt.

Lægemiddelstyrelsen har derfor revurderet udleveringsgruppen for lægemidler indeholdende suxamethonium til injektion, og besluttet at ændre udleveringsgruppen  til NBS (kun til sygehuse og speciallæger i anæstesi)

Ændringen træder i kraft mandag den 12. juni 2023.