Ændringer på hjemmesiden for virksomheder, der håndterer cannabis

10. januar 2023

Lægemiddelstyrelsen har i dag foretaget nogle mindre ændringer på hjemmesiden, som er relevant for virksomheder, der håndterer cannabis:

Ny samlet guide for særlige krav til virksomheders håndtering af cannabis iht. bekendtgørelse om euforiserende stoffer

Guiden samler tidligere dokumenter ang. cannabishåndtering og har henvisninger til de standarddokumenter, som skal benyttes ifm. bl.a. ansøgning om destruktion, import/eksport-certifikater, årsindberetning samt guide til udfyldelse af det nye kvartalsindberetningsskema.

Guiden findes bl.a. på siden Import og eksport af euforiserende stoffer og hedder 'Virksomheders håndtering af cannabis iht. bekendtgørelse om euforiserende stoffer'

Nyt kvartalsindberetningsskema for cannabisdyrkere

Skemaet er et Excel-ark og vejledning til udfyldelse findes i ovenstående guide. Skemaet findes på siden Indberetning af euforiserende stoffer, og vi forventer at virksomheder, der har tilladelse til dyrkning af cannabis, vil bruge dette nye skema senest ved indsendelse af kvartalsindberetning for andet kvartal 2023.

Det særlige ansøgningsskema til destruktion af medicinsk cannabis nedlægges og der henvises til at bruge standard ansøgningsskema til destruktion af euforiserende stoffer.

Vejledning til udfyldelse findes i ovenstående samlede guide.